Tirsdagsanalysen - uge 8

Den varmeste februardag nogensinde blev målt mandag, og ugen blev særdeles varm for årstiden, hvor der de første fire dage var lunt om natten. De første fugle - især Sanglærke og duer trak mod ynglepladserne. Kolde nætter fra natten mellem torsdag og fredag satte en prop i det.

022821sule1ls

Sule, Botofte Strand, en af ugens populære fugle. Foto: Leif Sørensen.

Uge 8 gjorde sig blandt andet bemærket ved et rekordstort antal observationer af Hvid Vipstjert, tag et kig på diagrammerne nedenfor. Havrevimpen ankom meget tidligere end sædvanligt og også med mange flere fugle. Ugen gav 52 fugle - 3 af disse sortryggede - fra 22 lokaliteter, se kortet til højre, hvor man også i diagrammet kan se, at februarobservationer af Hvid Vipstjert ikke er helt almindelige, eneste andet år end 2021 med en større forekomst var 2014.

022821havrediagramuge8

Mandag

Ikke uventet blev der set mange Sanglærker, de er firstmovers, men også Hvid Vipstjert blev meldt fra tre lokaliteter, de to af disse - Skaboeshuse og Hou Nordstrand i selskab med Sortrygget Hvid Vipstjert (Kurt Kaack Hansen og Morten Müller). Der var meget lidt træk på nordstranden, men 145 Sanglærker (Jens Rasmussen og Else Klint), 6 Musvåger, 12 Viber og 3 Hulduer smagte da af forår. Ved Skaboeshuse trak 384 Blisgæs nordpå, og ved Lundegård/Nr. Broby rastede 600 (Søren G. Nielsen) - dem har vi mange af for tiden.

022821sortmm

Sortrygget Hvid Vipstjert, Hou Nordstrand. Foto: Morten Müller.

Også Nilgæssene er kommet - Laila Neermann så 2 ved Rudkøbing Vejle. I Gulstav Mose så Sanne Lykke Dalgaard en Rørdrum - den har overlevet kulden, eller er den kommet tilbage med varmen? På Tåsinge var der en Pibesvane mellem 80 Sangsvaner (Laila Neermann). Der blev set Sølvhejre på 7 lokaliteter, enlige fugle på alle lokaliteter, Gyldensteen Engsø, hvor der var to (Lars Jørn Olsen). Hejrerne sætter sikkert pris på, at isen er forsvundet!

022821slvhejrelarsolsen

Sølvhejre, Engsøen, Gyldensteen. Foto: Lars Jørn Olsen.

Tirsdag

Mandagens Nilgæs og Pibesvane var fortsat på plads. Sangsvanerne er begyndt at trække, men der er da nogle tilbage, Peder Rasmussen så 406 ved Simmerbølle. Sidste år gav blot 4 Nordiske Lappedykkere fra 3 lokaliteter, en Nordisk Lappedykker ved Barager Nebbe skød 2021 i gang for den art (Laila Neermann), samme sted 6 Sandløbere. Der har været Sandløber på lokaliteten siden slutningen af oktober 2020, de må åbenbart sætte pris på området. Lars Kirk så Tundrasædgås på to lokaliteter Kværndrup Vænge 1 og Bøllemosen 5, begge steder med Blisgæs 300 og 350, det giver af og til gevinst at tjekke gåseflokkene.

022821sdlk

Tundrasædgås og Blisgås, Bøllemosen. Foto: Lars Kirk.

Tranerne er kommet til Dømmestrup, Henrik Kalckar så 3 - onsdag 4, vi får se, om de får held med at yngle i området. Ugens næststørste flok af Silkehaler var på Thurø - Arne Bruun så 8 i Thurø By. Ella Mikkelsen forsøgte sig med en træktur til Hou Nordstrand - det er stadig tidligt på året, men lidt kom der da afsted, som det ses i skemaet.

022821trkhou

Træktal for udvalgte arter, Hou Nordstrand, tirsdag.

022821silkepetejohansen

Enlig Silkehale i Nyborg, onsdag - uge 8 gav 4 observationer af i alt 19 fugle. Foto: Pete Johansen.

Onsdag

Efter en lun nat kunne undertegnede ikke dy sig for at se, om der dog ikke kunne være lidt træk fra Horseklint, vinden var ikke perfekt (sydvest), til gengæld var der for meget af den - op til 10 m/s, da jeg gik. Det endte OK for en vintermåned, men ikke en dag, som vil gå over i historien - udvalgte træktal ses nedenfor. Som det ses, er Jernspurv, Hvid Vipstjert og også Rørspurv begyndt at røre på sig. Mejserne vil også afsted, en del Musvitter forsøgte sig, men det var kun Blåmejserne, der kom afsted. Vanen tro var der også Topmejser, der var ude at se mod fjerne horisonter. I Fællesstranden stod 10 Store Præstekraver, og 4 trak østpå. En Hættemåge havde fuld sommerhat, det var min første i år.

022821trkhorse

Træktal for udvalgte arter, Horseklint, onsdag.

022821rrtrygbsn

Rørhøg, Tryggelev Nor. Foto: Bent Staugaard.

En tidlig Rørhøg i Tryggelev Nor var endnu en forårsvarsler, Bent Staugaard var på stedet. I Billeshave ved Middelfart havde Erik Busk 9 Silkehaler, som nævnt tidligere kører det lidt sløjt med den fugl denne vinter. Bøllemosen var næsten tømt for gæs, kun lidt Blis- og Grågæs, til gengæld var der Havørn, Rød Glente, Blå Kærhøg og Dværgfalk - Gunnar Jørgensen og Leif Kristensen besøgte mosen. Var det småt med gæs ved Bøllemosen, var der revanche ved Klinte Strand, hvor Jens Bækkelund fik til 1120 Blisgæs - denne vinters største flok - og 700 Bramgæs plus 1400 ved Gyldensteen, Langø. Ved Mågeøerne er der stadig pænt med Lysbuget Knortegås, Jens talte 70. Dagens Tundrasædgås stod Peder Rasmussen for, den var i Sortemosen. Martin Søgård fik sig en fin overraskelse i haven i Sanderum, da to Pibesvaner trak over først på aftenen - man kan høre en del fugle på aften/nattræk i de lune og stille aftener, som vi havde i uge 8.

022821sulejd

Sule, Botofte Strand - den blev set af mange fra onsdag og ugen ud. Fotograferne er ikke forvænt med Sule på fotoafstand. Foto: Jane Ditzel.

Ved Botofte Strand så Jane Ditzel en ældre Sule - det er vist ikke hverdagskost der, måske fuglen fra Lunkebugten i uge 6, der stadig er i området. Der er den ikke mere, men Lars Kirk så Hvidkliren. Sulen blev set ugen ud. På Stige Ø en Mosehornugle, i uge 7 var der to (Gustav Nyberg).

Torsdag

Poul Bjerager meldte igen Vandstæren fra Bellingebro - den har været ”usynlig” siden den 5. januar. I Langesøskoven sang en Sangdrossel for Flemming G. Andersen, det er vist første gang i år man har kunnet høre det. Ved Gulstav rastede 3000 Bramgæs (Søren Bøgelund), 1500 i den modsatte ende af vores område ved Gyldensteen (Laila Bøhrk).

022821brambsn

Uge 8 gav mindst 25000 Bramgæs fra hele DOF Fyns område, disse er fra onsdag, Gulstav Mose. Foto: Bent Staugaard.

Søren havde 3 Hedelærker, som trak nordøst, og ved Søgårds Mose 26 Hulduer ved Søgård på gal kurs - sydvest. Ved Klise Nor 14 Snespurve, det er nok ved at være slut med dem. Man kan stadig se Sortspætte ved Hindsgavl, Peter Hvenegaard så en han, forhåbentligt er der også en hun i omløb. Ved Dyrehave ved Nr. Søby en større flok Kernebidere, Henrik Mørup-Petersen havde 15. Fra Fynsværket meldte Jens O. Hansen om 3 Vandrefalke - det er én for meget til kassen på dette tidspunkt! Ved Ulbølle fik Niels Bomholt Silkehale på matrikellisten, en oplevelse som han delagtiggjorde deltagerne i DOF Fyns generalforsamling i inden fremlæggelsen af regnskabet. Den havde spist et æble, så endnu et eksempel på, at fodring giver pote. Michael Bjerregaard gav endnu et bevis på, at det betaler sig at slå ørerne ud efter mørkets frembrud, han havde årets første syngende Gransanger kl. 20.57 ved Vester Hæsinge.

022821sortbynktrygcd

De Sortstrubede Bynkefugle er så småt ved at komme - denne er fra Tryggelev Nor. Foto: Claus Dalskov.

Fredag

Meget kommer tidligt i år, men Splitterne i februar er alligevel ekstra usædvanligt, Peder Rasmussen så 4 ved Barager Nebbe - ved Gedser havde de en enkelt. Sidst det forekom var 28. februar 2017 ved Nyborg. De 6 Sandløbere var også på plads. Ved Tryggelev Nor så Claus Dalskov en fin Sortstrubet Bynkefugl han, måske det er ynglefuglen, der er tilbage? Ved Hou Fyr kiggede Andreas Winding Mønsted trækkende Ederfugle igennem - det blev til 11000 - desværre ingen konge. I Engsøen ved Gyldensteen var der 6 Sølvhejrer og også 30 Lille Skallesluger (Else Dannesboe), der er - som nævnt før - nogle, som er glade for et frostfrit miljø. Dagen gav 9000 Bramgæs fordelt på fire flokke, blandt andet en på 2000 fra Lyø (Niels Bomholt).

022821storls

Også de Store Præstekraver har indfundet sig, største flok var på 17 fra fredag, Helnæs Bugt. Denne er fra Flyvesandet. Foto: Leif Sørensen.

Lørdag

Vejret var skiftet mellem torsdag og fredag, vinden i nordvest, og nætterne kolde - og trækket - i den forstand man nu kan tale om det på denne årstid - gået i stå. Ved Horseklint blev det dog til to Hedelærker, to Små Korsnæb - en art, der ikke er set meget til denne vinter - og fem Tornirisker. Sanglærker og duer, som der var mange af i begyndelsen af ugen, var nærmest fraværende. Syv Store Skalleslugere trak mod de østlige ynglepladser, dem har vi nok ikke fornøjelsen af meget længere. På havet lå/trak over hundrede Fløjlsænder, desværre så langt til havs, at undertegnede opgav at finde en af de sjove, som nordsjællænderne har stor succes med for tiden. Også ved Billeshave var der Hedelærke, én, som trak syd (Jesper Brinkmann).

022821tranesj

Trompeterende Traner signalerer, at yngletiden står for døren, denne er fra Midtfyn. Til højre kan man se et kort over de fynske Traner fra uge 8. Foto: Stoffer Jaeger.

I Engsøen ved Gyldensteen var der stadig 6 Sølvhejrer, nu også en Kortnæbbet Gås (Kristoffer Hansen). I Søgård Mose rastede 6 Pibesvaner (Jacob Sterup). Det blev til årets første Klyder - 3 i Nørreballe Nor - også set søndag (Michael Glentedal) og 1 Stige Ø (Søren G. Nielsen). I Nakkebølle Inddæmning lå 25 Små Skalleslugere (Niels Bomholt og Carsten Skou). Ved Torpegård Skov havde Per Rasmussen 6 Traner, der trak nordvest - meget muligt de samme fugle, som Lars Andersen havde over Lindved - dermed blev han tredje boligbirder til at få den på listen.

022821sneissamsaydosh

Snespurv, søndag, Fyns Hoved. Foto: Issam Saydosh.

Søndag

Ud over den ”sædvanlige” Sule ved Botofte, var der Sule ved Skåstrup Strand (Anne Grete Kærsholm) og Horseklint, hvor Kristoffer Hansen prøvede med lidt forårstræk - man må være nøjsom på dette tidlige tidspunkt - det blev blandt andet til 41 Sanglærker, 33 Tornirisker, 2 Lille Korsnæb og 10 Rørspurve. En fin obs var også 6 nordtrækkende Kortnæbbede Gæs, der var flere ved Jersore, hvor Jens Bækkelund havde en rastende flok på 38. I sommerhusområdet ved Fyns Hoved hørte Kurt Kaack Hansen en Rødtoppet Fuglekonge i starten af Sømærkevej, hvor den har været fast indslag de seneste år.

022821jernsgn

De første meldinger om syngende Jernspurv kom i uge 8. Denne er fra Bågø Kolonihaver ved Odense Ås udløb. Foto: Søren G. Nielsen.

Bent Juhler var ved Gyldensteen, her så han 3 Havørne, og det rakte til at vinde dagens Ørne-kig-konkurrence (læs om den her) - der er et gavekort på 300 kr. til Naturbutikken på vej. Ved Tybrind en flok på 4 Traner, set af Mads Syndergaard - hold øje med jeres lokale tranepar og prøv at få styr på deres ynglesucces. Vi er stadig pænt kørende med Blisgæs, der blev meldt 2500 rastende fugle fra 8 lokaliteter. Det er en art, der er gået voldsomt frem de senere år - uge 8 for 20 år siden gav nul komma nul observationer af Blisgås, for 10 år siden fra 4 lokaliteter - på kortet til højre kan man fornemme, at billedet har ændret sig!

Der skal lyde stor tak til alle, der har bidraget med fotos, uge 9 vil sikkert give ankomst af nye arter - det er en rigtig god periode vi har foran os - send os endelig fotos til næste uges klumme.

Tekst: Søren Gjaldbæk.