Tirsdagsanalysen - uge 14

Af Søren Gjaldbæk

Det er koldt syd for os med frost i blandt andet Frankrig, og foråret har svært ved at bide sig fast. Det forhindrede ikke Søren Bøgelund i at holde forår med ankomst af såvel Dværg- som Fjordterne tirsdag og onsdag - Gulstav og Keldsnor - meget tidlige fugle - og Rødstjert tirsdag Gulstav. Ugen igennem dryssede der lidt Land- og Digesvaler - dog ikke torsdag og fredag, hvor det ikke var svalevejr!

040821rrla

Som nævnt i sidste analyse er Rørhøgene ved at være på plads, uge 14 gav 127 meldinger fra 80 lokaliteter, de ses til højre. Denne er fra Sandholt. Foto: Lars Rasmussen.

Mandag

Grågæssene er på yngleplads; det kan ikke vare længe, før de første unger dukker op, af vintergæster er der stort set kun Knorte- og Bramgæs tilbage. Ved Gulstav er der en flok på 3000 (Morten Müller). Flokke af lignende størrelse blev set i ugens løb i Odense Fjord-området, Gyldensteen, Bøjden Nor og Helnæs Made. Knortegæssene er der ikke så mange af - de bliver her til gengæld længere - Arne Bruun havde 181 på Thurø Rev, hvor der også var og sikkert stadig er en Enkeltbekkasin. Ugen gav blot 4 Blisgæs fra 3 lokaliteter, den ene denne dag ved Silke Å (Gunnar Jørgensen). Nævnes skal også en Ringdrossel ved Vejlen, Tåsinge, set af Julie Broge.

040821slvsg

Denne Sølvhejre kunne ses i Mellemstykket, ofte helt oppe ved vejen, hele ugen. Ellers gav ugen 11 andre fra fem lokaliteter, de 6 fra Engsøen, Gyldensteen.. Foto: Søren Gjaldbæk.

Tirsdag

En dag, der ud over Gulstavfuglene nævnt i indledningen ikke bragte meget. En Hvid Stork blev set på en nypløjet mark ved Otterup, og ved Barager Nebbe stadig 6 Sandløbere og mange Splitterner, denne dag 37 (Laila Neermann og Morten Müller). Desværre er der endnu ikke mange terner på Siø, ugens største notering var på 6 overflyvende fugle. Vi får se om sidste års koloni genopstår. Keldsnor havde besøg af Søren Bøgelund og to gamle Dværgmåger. Der var Brushøns på tre lokaliteter, Svindinge 17 (Lars Kirk), 10 Enge ved Lundegård (Stoffer Jaeger) og 5 Ølund (Hans Erik Dylmer), i sidstnævnte område 345 Hvinænder. Det tynder ud i de Små Skalleslugere: 3 ved Gyldensteen (også lørdag), set af Jens Bækkelund og en enkelt på havet ud for Vejlen, Tåsinge (Julie Broge).

040821skesilk

I søen ved Ølundgård ligger der mere end 300 Skeænder, knap så mange på Siø, hvor denne er fra. Foto: Lars Kirk.

Onsdag

Årets anden syngende Munk blev meldt fra Hagenskov Slotsmølle af Thomas Kampmann, der bemærker, at det var ”en kold morgen at ankomme”. Ugen gav yderligere 3 syngende fugle, så de ser ud til at ankomme nu - vi har jo haft mange overvintrende. Ved Klakkebjerg havde Evald Mehlsen, som det også var tilfældet sidste år, en syngende Hedelærke, måske, der gemmer sig nogle ynglefugle i det vestfynske. Ved Spodsbjerg årets anden Rødstjert, set af Else Klint, og samme sted Morten Müller og en Sortstrubet Bynkefugl - muligvis søndagens fugl. Der var også en ved Ristinge, meldt af Laila Neermann. Ved Tryggelev Nord havde Laila ugens første og årets 10. Stenpikker, lørdag gav endnu en ved Vognsbjerg (Morten Müller).

040821fugljk

Fuglekongerne trækker også (hovedsageligt om natten), Jørn Knudsen havde 35 onsdag og 75 lørdag i Teglværksskoven ved Nyborg. Foto: Jørn Knudsen.

I Gulstav dukkede endnu en Ringdrossel op - set af Søren Bøgelund, som også nåede op på 5000 Bramgæs. Lille Præstekrave blev i ugens løb meldt fra 8 lokaliteter - denne dag 3 fra Vejlen, Tåsinge (Erhardt Ecklon m.f.), de plejer at yngle der. Samme sted et par Atlingænder. Ved Åstrup på Sydfyn så Niels Bomholt ugens anden (og årets ca. 15.) Hvide Stork trække nordpå. Ved Ølundgård er der stadig godt med Skeænder - Julie Broge og Jørn Vinter Sørensen talte begge 314 - om der er tale om uafhængige tællinger er uvist! Samme sted 41 Klyder - det har der været hele ugen.

040821suleese

Torsdag var det rigtigt Sulevejr, der gav 35 ved Horseklint - ikke denne. Foto: Esben Eriksen.

Torsdag

En dag med hård nordvestenvind, og det giver normalt mange Suler ved Horseklint - Aske Keiser-Nielsen nåede op på 35. Landtrækket er normalt mere beskedent i hård vind, men lidt kom der da, som det ses i skemaet til højre. Ved Odense Å’s udløb sang en Blåhals for Jens Kristian Holm på samme sted, som Esben Eriksen mente at høre en dagen før - den blev også set fredag. I Slambassinnet var det undertegnede, der blev sunget for, sidste år var der to ynglepar i området. Den art har fået godt fat i Odense Fjord-området. Samme sted også 13 Klyder.

040821blbispsus

Ugen bød på 5 Blåhalse, de 3 fra Odense Fjordområdet og 2 fra Tåsinge. Denne er fra Bispeeng. Den fremviser den karakteristiske haletegning, som man tit ser, når de flyver lavt gennem rørskov. Foto: Susanne Strunk.

Ugen igennem blev der talt Sorthalsede Lappedykkere ved Mellemstykket - denne dag var der 15 og også ”den sædvanlige Sølvhejre”, i perioder ynder den at stå helt oppe ved vejen. Niels Bomholt melder om 1600 Hættemåger på stedet, så måske kolonien bliver stor nok til at give de Sorthalsede beskyttelse. Samme sted også 3990 Bramgæs og 2 Blisgæs. Ved Svendborgsund (Lehnskov Bro) rastede 140 Knortegæs - talt af Niels Andersen.

040821havallesmosela

Der blev set fire gamle Havørne over Åløkkeskoven torsdag og lørdag, denne er fra Allesø. Foto: Lars Rasmussen.

Der var gang i de gamle Havørne over det vestlige og nordlige Odense - flest havde Esben Eriksen, der havde 2 par i territoriestridigheder - lidt sent eller meget tidligt med den sport - vi vil helst have de gamle ørne på/ved rederne nu.

040821bltsls

Blåhals, Vejlen, Tåsinge - fuglen var ringmærket i Belgien, ringnummer BLB 1583(8)263 - afsløret ud fra talrige fotos. Vi vender tilbage, når vi får data fra Belgien. Foto: Leif Sørensen.

Fredag

Der var igen Kortnæbbet Gås ved Ølundgård, set af Ella Mikkelsen. Nakkebølle Inddæmning er fortsat vært for en slat Bjergænder, Carsten Skou talte 1100. Ved Vejlen, Tåsinge dukkede endnu en Blåhals op - Pierre Bentzen m.fl, og på Påø Enge rastede en Stor Tornskade, Mogens Lind Jørgensen var på stedet. Som de fleste har bemærket, så trækker Fiskeørnene for tiden - vi har ikke mange om foråret, og det er kort fornøjelse, når de ryger forbi. Henrik Kalckar havde en, der trak ved Sankt Klemens - kig op!

040821rdbotjd

Flot er den - Rødhovedet And, Botofte Skovmose - den blev kun set lørdag. Foto: Jane Ditzel.

Lørdag

Ugens bedste dag vejrmæssigt med høj sol frem til først på eftermiddagen. En af ugens bedste fugle blev en Rødhovedet And, som Arne Bruun fandt i Botofte Skovmose - samme sted 2 Sorthovede Måger - ingen af disse kunne genfindes søndag. Ved Dovnsklint var der lidt lomtræk - 24 Rødstrubede og en Sortstrubet. Samme sted trak også 3420 Bramgæs og 201 Storspover - Frank Jensen-Hammer var på klinten. Fra Gulstav blev der meldt tre Fiskeørne på træk - Anders Odd Wulff Nielsen og Søren Bøgelund. På havet ud for Tryggelev Nor fandt Ole Goldschmidt en lille bande Nordisk Lappedykker - 9 styk. De er ifølge Ole ”i sommerdragt og fede”! Stedet er en kendt, men i mange år også svigefuld rasteplads for den art.

040821storljo

Stor Tornskade, Langø Plantage ved Gyldensteen, en af ugens to. Foto: Lars Jørn Olsen.

I Tryggelev Nor kunne man se årets første Rovterne, det gjorde Ole og Morten Müller, samme sted også en Mosehornugle og 4 Rørdrummer. I Rudkøbing så Ole dagens 4. og 5. Fiskeørn på vej nordover. I Vejlen, Tåsinge var der fortsat Blåhals, og antallet af Klyder oppe på 39 (Arne Bruun m.fl.). Også Bøjden Nor er godt med Klydemæssigt, her var der 32 (Leif Kristensen og Gunnar Jørgensen). Ved Ølund var de ”kendte fugle” suppleret med to Tundrasædgæs, som Bo Levesen meldte. Ugens anden Store Tornskade fandt Lars Jørn Olsen i Gyldensteen: Langø Plantage. Dagen bød på 11 Sildemåger fra 7 lokaliteter - blandt andet et par i Skovsøen i Odense, som hvert forår huser et mindre antal af den art frem til slutningen af maj.

040821sildsg

Sildemåge, Skovsøen. Som det ses er den ringmærket - V515 - vi vender tilbage, når vi får oplysninger om fuglen. Foto: Søren Gjaldbæk.

Søndag

Det blev som Peter Tanev lovede en ”rigtig øv-dag”, og det er svært at finde noget, som piller ved den forudsigelse.

040821rrlkkebylk

Endnu en af ugens mange Rørhøge, Løkkeby Enge. Den ser noget bister ud! Foto: Lars Kirk.

Vi skal minde om spættefinderkonkurrencen - her er stillingen fortsat DOF Fyns kasserer 450 kr. - spættefindere 0 kr. Hvad opfordringen til at indtaste Rågekolonier - læs her - så bragte ugen 48 kolonier, placeringerne ses på kortet til højre. Vi takker alle bidragsydere, men som det ses på kortet, er der en del ”blanke områder”, som næppe skyldes mangel på Råger. Vi skal igen opfordre til, at man indtaster de kolonier, som man nu ser på sin daglige færd i DOF Basen, så vi kan få et bedre overblik over vores rågekolonier.

Tak til alle for fotos - send os endelig bidrag til næste uges analyse.