Tirsdagsanalysen uge 9

Uge 9 var sidste vinteruge - det gav da også lidt (meget lidt) hvidt torsdag - ellers var vejret en kopi af de tidligere uger. Kohejre, Kongeørn og Rødhalset Gås kunne ses ugen igennem - gåsen nok den mest drilagtige - de to andre ventede tålmodigt på observatørerne på de faste pladser.

Den mest drilske af DOF Fyns tilløbsstykker. Foto: Esben Eriksen.

De Røde Glenter er for længst holdt op med at gå til fælles overnatning, hvis vi undtager en lille bande, der sover i Koksskov ved Boltinggård - det maksimale antal var 8. Glenterne er ved at sprede sig rundt i landskabet, og der ses næsten kun enlige fugle. Den sorte har undgået observatørernes kikkerter og er blot set én gang siden den 7. februar.

Kohejre og Herefordkøer, begge arter kunne ses ugen igennem. Foto: Jan Ditzel.

Mandag den 24. februar startede med tørvejr, solskin og en jævn vestenvind. Ved Flyvesandet var der lidt gang i alkefuglene - 32 Alke og 17 ubestemte samt en enkelt Tejst. Fire gamle Suler og to gamle Dværgmåger trak vestpå, det samme gjorde 33 Sanglærker - duerne holdt sig helt i ro. Man kunne også fornøje sig med 60 Fløjlsænder. Kongeørnen var som nævnt fortsat ”på sin pind”, og ved Fynsværket var der gang i amorinerne.

Vandrefalk - ”mandagshygge” på Fynsværket. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Endnu en Munk stemplede ind, denne gang ved Universitetet (Martin Rheinhammer). Også i Botofte Skovmose var der forårsstemning - Hans-Henrik Wienberg kunne høre en paukende Rørdrum. Der var fortsat en enkelt Pibesvane tilbage ved Bjerreby. Per Rasmussen kunne igen se Silkehale på matriklen ved Tarup Vandmølle, denne dag måtte han nøjes med 15.

Rørdrummen er i år taget på 6 lokaliteter, de fire på Langeland. En enkelt fugl blev hørt på nattræk. Foto: Keld Skytte Petersen.

Der var fortsat Vandstær ved Erik Bøghs Sti i Odense - den venter på en ring! Dagen sluttede med mange gæs i Reservatet, Gyldensteen, hvor Kurt Due Johansen så 5900 Bramgæs gå til ro med 858 Blisgæs - det største antal blis på Nordfyn i to år. Der var også godt med Pibeænder i reservatet - 1110 styk, så har man hang til at lede efter en amerikaner, er der nok at tage fat på.

Sortspætte, Hindsgavl Batteriplantage, mandag den 24. februar. Parret blev også set fredag. Foto: Ib Petersen.

Tirsdag den 25. februar var der godt gang i vinden og mange byger, hvilket forståeligt nok holdt de fleste observatører indendørs. Der var fortsat Rødhalset Gås i Magleby Nor, og Kohejren blev set i Sortemosen. Der ses Hulduer flere og flere steder - f.eks. Kildemose v/Ryslinge 2 (Karl Top) og Sdr. Højrup 2 (Per Rasmussen). Senere på ugen blev de også set på træk. Kurt Due Johansen talte 483 Hvinænder gå til overnatning i Engsøen, Gyldensteen.

Der holder mange Bramgæs til på Sydlangeland - en af flokkene - ikke denne, så vidt vi kan se - gemmer som bekendt på en Rødhalset Gås, som kan være svær at pille ud i flokken. Foto: Jan Nielsen.

Onsdag den 26. februar var vejret igen mest til en ”indedag”. Skulle man være ude, havde det været en god ide at gå en tur med Søren Bøgelund på Gulstavkanten, hvor man så havde hørt Rørdrum, set Mosehornugle, Munk, Rødhalset Gås (nu Magleby), 2 Skestorke - DOF Fyns første i år - og 36 Hulduer trækkende nordvest. I området mellem Nørreballe og Magleby huserer fortsat 5500 Bramgæs (Nis Rattenborg). Endnu en Stor Tornskade dukkede op, denne gang ved Rantzausmindeskoven (Tom Giersing og Erhardt Ecklon). Fra Odense beretter Torben Hvass, at Vandrefalkene på Fynsværket er set parre sig flere gange - vi får se, om de vil bruge kassen i år - der holder de til nu. Mads Syndergaard så Sortspætterne ved Hindsgavl i gang med samme syssel.

Pibesvane - en af to ved Bjerreby. Foto: Lars Kirk.

Torsdag den 27. februar var Jens Bækkelund en tur på Æbelø, her så han blandt andet en Slørugle og 5 Snespurve. Også en syngende Misteldrossel. Jacob Sterup så 2 Pibesvaner ved Beldringe, der birdes normalt ikke meget på den lokalitet. Der blev set i alt 8 Sølvhejrer på Sydfyn, 5 på fire lokaliteter af Leif Kristensen og 3 af undertegnede ved Brændegård Sø, hvor der også lå 22 Store Skalleslugere og en lille af slagsen.

Trane, Blegholm, Langeland. Foto: Jane Ditzel.

Fredag den 28. februar var der høj sol - så høj, som den nu kan blive i februar - med en frisk vestlig vind. Ved Elmelund var der en flok på 60 Silkehaler (Ella Mikkelsen), denne vinters fjerdestørste flok. Uge 9 gav i alt 158 fugle fra 7 lokaliteter. Bronzemedalje i disciplinen Sortgrå Ryle med 16 fugle, Knudshoved deles af Jacob Sterup og Leif Kristensen. To af dem var ringmærkede og blev aflæst af Jacob - de er begge set der tidligere på året, den ene skrev vi om her,  den anden blev også ringmærket i den 29. november 2013 af Lars Hansen på Sprogø.

Stor Præstekrave, Keldsnor. Foto: Mogens Hansen.

De Store Præstekraver er for alvor ved at indfinde sig, Ella Mikkelsen havde 14 i Egensedybet, hvor der også var 167 Storspover - ved Firtalsstrand stod 98 og 190 på Ølundgård (undertegnede). I Næråstranden kan man normalt tælle til mindst 300 på denne årstid, også ved Jersore raster en pæn flok, så hovedparten af de fynske Storspover står som sædvanligt på Nordfyn.

Man kan fortsat se Lille Skallesluger flere steder, flest var der mandag i Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Lørdag den 29. februar så Ib Petersen Vandstær ved Erik Bøghs Sti. Den havde ring om højre ben, så der er stadig to forskellige fugle (se mandag), som holder til der. Ellers blev de fleste observatører hjemme denne regnfulde og blæsende dag, og der blev ikke set nye fugle. Dagen gav rekord i Traner - 15 fugle fra 5 lokaliteter og hele 7 fra Ravnholt - det går virkelig godt for den art - i 2010, 2011 og 2012 blev der slet ikke set rastende traner frem til første marts - kun 5 på træk. Uge 9 gav i alt 34 rastende Traner fordelt på 15 lokaliteter samt 2 på træk. På diagrammet til højre kan man se antal rastende Traner i uge 9 de seneste fem år.

Vi ser ikke mange Blå Kærhøge denne vinter. Her en fra Bukkemose på Tåsinge. Foto: Lars Kirk.

Søndag den 1. marts starter foråret som bekendt, det fejrede Kristoffer Hansen og Aske Kejser Nielsen med en tur til Horseklint - trods en halvhård sydvestenvind var der lidt træk, som det ses i tabellen nedenfor. En lidt lun nat kombineret med en jævn vestlig vind, så kommer der gang i fuglene på Flyvesandet og Horseklint!

Træktal, udvalgte arter, Horseklint, søndag den 1. marts, Hedelærkerne blev årets første. Hertil Huldue 25, Misteldrossel 6, Blåmejse 20 og Rørspurv 10 på trækforsøg. Kristoffer Hansen og Aske Kejser Nielsen.

Ved Gulstav trak 36 Hulduer nordøst (Søren Bøgelund), åbenbart et fast indslag der - se tirsdag. Ugens anden og årets trettende Store Tornskade blev set ved Mullerup af Martin Corydon og Jens-Gert Hansen. Michael Brunhøj Hansen havde en Rørdrum på nattræk i Middelfart, så kommer man ikke længere væk fra dens fynske kerneområde!

Hvinand ved Tryggelev Nor. Foto: Jan Nielsen

Hvis meteorologernes forudsigelser holder stik, bliver der næppe det store træk i næste uge - nætterne er for kolde, vi får se, de har jo taget fejl en enkelt gang. Tak for fotos til denne uges klumme. Vi modtager som sædvanligt meget gerne fotos til næste uges tirsdagsanalyse.

Tekst: Søren Gjaldbæk.