Tirsdagsanalysen - Uge 9

Af Freya G. Mørup-Petersen

Uge 9 var en uge med sol og klart vejr, hvilket gjorde det oplagt at tage ud og se på fugle for de fynske ornitologer. På grund af det solrige vejr og den milde vinter dukker mange trækfugle op tidligere, end de plejer, og denne uge har bestemt ikke været en undtagelse. Læs med om de fynske fugles færden i den første uge af foråret.

275428786 4902854163136204 4431400102484813612 n

Mosehornugler kan ses på Helnæs Made i denne tid, men i marts og april vil der sikkert blive flere iagtagelser rundt om på Fyn, når de trækker nordpå igen. Foto: Leif Sørensen

Mandag

Mandag markerede den sidste vinterdag med klar sol. Ved Bogense Enge så John Jensen en Skovsneppe, og i Faaborg Havn havde Leif Sørensen fem Snespurve. Imens er der blevet spottet tre Splitterner syd for Spodsbjerg af Lejla Neermand og Erik Overlund. Det er endnu tidligt for Splitterne, selvom det er den terne, der viser sig tidligst i Danmark, og der er set flere omkring Langeland i år. Ved Gulstav har Søren Bøgelund været ude og observereret træk. Han havde 52 Hulduer, to Blå Kærhøge, en Dværgfalk og en Vandrefalk - det har været en god dag til træk. Desuden så han to døde Hedelærker.

Mandagen sluttede dog også af med en mere dramatisk hændelse, nemlig aflivningen af den Amerikanske Skarveand, der har holdt til ved Sundet i Faaborg. I dag blev den set af Leif Sørensen, Leif Kristensen og Stoffer Jaeger og mandagen blev, som nævnt, også dens sidste dag i live, da den hen ad eftermiddagen blev skudt af Naturstyrelsen. Mere om den Amerikanske Skarveand og dens død kan læses her.

275267930 10158424423648414 8522127451201901695 n

Snespurve overvejer at sejle hjem fra Bøjden. Foto: Stoffer Jaeger

Tirsdag

Så blev det forårets første dag, som var endnu en dag med sol og næsten skyfrit. Ved Faaborg Havn så Leif Kristensen seks Snespurve. Leif Bisschop-Larsen så en Duehøg i Gudbjerg Skov. Ella Mikkelsen var oppe ved Nordøstfyn, hvor hun så en Sortstrubet Lom ved Dyrbjerg Klint og en Gransanger ved Nordskov Enge. Ved Gyldensteen Enge var Bo Hansen ude og talte fem Sølvhejrer og en Silkehejre - nok den Silkehejre, der har spøgt på Nordfyn hele vinteren.

På Langeland talte Søren Bøgelund træk igen ved Gulstav. Han havde 340 Hulduer, en Rørhøg og en Hedelærke.

274988077 4659110850865116 4683016448829437939 n

Blishøns deler vandfladen op i dit og mit område. Foto: Johnny Vølund

Onsdag

Onsdag startede med tåge, men klarede også op til en smuk solskinsdag. Ved Gyldensteens Enge var Tom Tjørnum ude at tælle otte Sølvhejrer og en Silkehejre, der sad i et træ sammen med nogle af Sølvhejrerne. Ved Skovsbo så Niels Andersen fire Hedelærker lette fra en mark. Der blev også mere uventet set en Hedelærke i Sanderum af Martin Søgaard Nielsen. Imens havde Karl Top en Duehøg ved Kildemose og Lilly Sørensen en Blå Kærhøg ved Langemark. Vandstære kan man endnu være heldig at se, da Sten Pedersen så to i Odense Å ved Brobyværk denne dag.

Også på Langeland kan man på trods af forårsvejret se vintergæster lidt endnu. Ved Dovns Klint så Gudmund Knudsen og Bo Gregersen godt 200 Havlitter. Peder Rasmussen havde imens ved Barager 289 Sangsvaner. Han havde også fem Splitterner ved Barager Nebbe og den Sorthovedede Måge, der endnu huserer i området.

 Blandedebolcher

Der blev set mange gåsearter på Fyn i uge 9. Her fire arter af de grå arter fra Neverkær: Blisgås, Tundrasædgås, Kortnæbbet Gås og Grågås. Den mest eksklusive var naturligvis den Rødhalsede Gås ved Jersore. Foto: Esben Eriksen

Torsdag

Torsdag var endnu en dag med et dejligt forårsvejr. En Duehøg blev set ved Kalvehave af Per Rasmussen, og en Vandstær blev set i Silkeå af Bo Gregersen. Imens så Morten Lyngsø en overflyvende Blå Kærhøg ved Særslev, og ved Vejlen i Tåsinge havde Poul Vestergård Rasmussen hele syv Havørne. Og oppe ved Egebjerggård Storskov havde Søren Nielsen og Niels Bomholt Jensen tre Skovhornugler.

På Gyldensteen Enge var der stadig gang i de hvide hejrer. Niels Bomholt Jensen havde otte Sølvhejrer og en Silkehejre. Ude på Monnet har Carsten Skou haft omkring 70 Snespurve.

På Langeland var der mere stille i dag. Morten Jørgensen havde to Sædgæs og en Rørdrum i Tryggelev Nor og Salme Nor og 120 Havlitter ved Dovns Klint. Han har også talt 308 Sangsvaner ved Barager.

 SHMNeverkr

"Find Holger" - Sorthovedet Måge adult i næsten fuld sommerdragt. Foto: Esben Eriksen

Fredag

Så blev det fredag, hvilket blev til endnu en smuk solskinsdag til at se på fugle i. Ved Egebjerggård Storskov så Leif Kristensen fire Skovhornugler. I Gyldensteen Enge har der været masser at se på i det smukke vejr, blandt andet Silkehejren, der stadig holder til og ni Sølvhejrer - talt af Leif Kristensen. På Helnæs Made har Jørgen Hjorth Jensen og Karen Hasselbalch Thomsen været ude og set to af de lokale Mosehornugler. Imens på Jersore har den Rødhalsede Gås igen vist sig for Leif Kristensen. Desuden er forårsstemningen gået i gang ved Nyborg Slot, hvor Peter Pelle Clausen havde en syngende Gransanger. I Neverkær så Esben Eriksen en Sorthovedet Måge i næsten fuld sommerdragt.

På Langeland har det ikke været mindre forårsagtigt, da der igen i dag er set to tidlige Splitterner ved Spodsbjerg af Erik Overlund. Solskinnet har også for alvor fået liv i Rørdrummerne på øen, og de er blevet hørt synge flere steder i dag. Claus Dalskov har hørt to ved Nørreballe Nor, Jane Ditzel har hørt en ved Fruens Vænge, og jeg selv har hørt en fra Tryggelev Nor.

275223955 4966222890162079 6591514593725574654 n

Det smager af forår, når Stor Præstekrave tøffer rundt med sit bløde vedmodige fløjt. Foto: Flemming Johansen

Lørdag

Lørdag startede med sol, men blev overskyet ved frokosttid og en mere stille dag på fuglefronten. Anders Myrtue var oppe på Nordfyn, hvor han så 500 Blisgæs, 67 Små Skalleslugere, syv Sølvhejrer og en Gransanger ved Gyldensteen og 60 Klyder, samt 300 Storspover ved Agernæs Flak. Han så også en Blå Kærhøg ved Nørre Højrup. Hans Rytter så 750 Blisgæs i Sortemosen.

På Langeland var der mere stille. En enkelt territoriehævdende Rørdrum blev hørt af Jan Stener Jørgensen ved Strandagergård.

På Tåsinge fik formiddagens solskin de store rovfugle på vingerne - jeg talte selv fem eller flere Havørne spredt ud over øen. Monnet var nok dagens hotspot for Tåsinge, da Britta Merete Larsen talte 42 Snespurve, og jeg så fem Sandløbere på lokaliteten.

IMG 4234 2

(B)ørnehave ved Vejlen på Tåsinge. De unge ørne tosser rundt i landskabet og hygger sig. Foto: Poul V. Rasmussen

Søndag

Søndag viste sig også som en fantastisk solrig dag, hvilket gav god termik for rovfugle og masser af observationer fra de fynske ornitologer. En Blå Kærhøg hun var set fouragerende ved Dræby Fed af Peter Lillesø. I Hindsgavl Batteriplantage var Kjeld Lund ude og fandt to Sortspætter - nok de lokale ynglepar. I Lykkesholm var der en Duehøg i luften set af Palle Bo Larsen. Og så har den berømte Silkehejre holdt til ved Jersore i dag og blev set af Anton Markvad.

På Langeland kunne forholdene for fuglekigning næsten ikke være bedre. Termikken fik flere af øens yngre Havørne på vingerne, som blev set af mange. Solskinnet gjorde også, at flere Rørdrummer blev hørt rundt omkring, heriblandt i Botofte Skovmose af Claus Dalskov, Nørreballe Nor af Ole Goldsmith og Jacob Sterup og i Tryggelev Nor af Ole Goldsmith og mig selv.

Nede ved Keldsnor var Jacob Sterup og Ole Goldsmith også ude, hvor de havde en del fugle. Ole Goldsmith talte 160 Havlitter i havet ud for Keldsnor og 16 Lille Skallesluger i Keldsnor. Ved Keldsnor var der også en del Snespurve til stede og Ole Goldschmidt og Jacob Sterup talte henholdsvis 22 og 37. Ole Goldschmith var også ved Snarremose Sø, hvor han talte 290 Sangsvaner.

Henrik Mørup-Petersen og jeg spottede efter fugle ved Ristinge Strand, hvor vi så tre Nordiske Lappedykkere på havet og en død Ride, der var drevet i land. Senere samme aften havde vi også en Skovsneppe i territorieflugt.

Det var alt for denne uge. Tak til alle for lån af billederne.