To af Fyns dygtigste jægere fundet døde

Af Esben Eriksen
 
Den 2. januar var Jens Hillerup Jørgensen på tur ved Odense Fjord. I strandkanten ca. 2 kilometer fra lodshavnen nær Midskov opdagede Jens en rovfugl liggende død.
 
IMG 5752
 Svensk ringmærket 3K Vandrefalk fundet ved Odense Fjord. Fuglen viser med sit mix af adulte og ungefugle fjer, at det ikke er en ungfugl fra 2021, men fra sommeren 2020. Foto: Jens Hillerup Jørgensen
 
Fuglen viste sig at være en 3K (3. kalenderår) Vandrefalk, og den var tilmed ringmærket i Sverige. Ringoplysningerne er sendt til Zoologisk Museum og fuglen vil blive indleveret til det veterinære myndigheder med mistanke om fugleinfluenza. Netop fugleinfluenza har vist sig at være hård ved Vandrefalkene, og i marts 2021 kunne man her på siden læse om en anden dødfunden Vandrefalk, hvor fugleinfluenza netop var dødsårsagen.
 
271734365 4854287844653210 5341157129532706517 n
 Adult Duehøg hun fundet død ved Gyldensteen. Dødsårsagen kunne være fugleinfluenza. Foto: Nis Rattenborg
 
Som bekendt kommer en ulykke sjældent alene. Den 11. januar var Nis Rattenborg på tur ved Gyldensteen, og her fandt Nis en adult Duehøg hun liggende død. Fuglen afslørede ikke umidelbart sin dødsårsag, men det er nærliggende, at tro Duehøgen ligesom Vandrefalken kan være i særligt udsatte for fugleinfluenza, da begge arter alt overvejende lever af fugle. Duehøgen er indsamlet og indsendes ligeledes til nærmere undersøgelse.
 
Vandrefalken yngler med et enkelt par på Fyn. I 2019 var bestanden i Danmark på 21 par, hvoraf de 13 par fik unger.  Bestanden af Dueheøg på Fyn ikke er undersøgt nøje de senere år, men må formodes at gå tilbage som i det øvrige land. Landsbestanden blev i 2018 vurderet til blot 350 par. Rekreative forstyrrelser, skovning i yngletiden og ulovlig bekæmpelse er kendte udfordringer for Duehøgen, men klimaforandringer nævnes som en ny mulig trussel.
 
Vi bringer nyt om dødsårsagerne og ringmærkningen, når vi ved mere.