Topløse mejser på Langeland og Ærø

Denne "clickbait" titel er helt uskyldig. Det er fortællingen om Topmejsens pudsige udbredelse på og omkring Fyn. Topmejsen er ret almindelig i Jylland, mens arten er helt fraværende på Sjælland. En Topmejse i Kongelunden på Amager i juli måned i 2018 var derfor lidt af en sensation. Det var første gang, at en Topmejse blev set øst for Storbælt (Kilde: DOFBasen). Ligesom arten heller ikke er at truffet på Bornholm. Topmejsen er ikke sjælden, og er vidt udbredt i både Sverige og Tyskland, mens udbredelsen i Danmark er pudsig. Fyn og Djursland er således Topmejsens østligste udbredelse i Danmark. Ser man nærmere på det fynske område, så tegner der sig et sjovt billede.

2018 12 22 topmejse5EEE

Topmejsen er udbredt over hele Fyn. Foto: Erhardt Ecklon

Topmejse træffes på hele Fyn - uden at være almindelig. Den er dog ofte at finde i villakvarterer, sommerhusområder, kirkegårde eller skovpartier med indslag af fyrretræer. Begynder man at se nærmere på udbredelsen på de omkringliggende øer, så rummer både Thurø og Tåsinge en lille bestand. Derimod er alle mejserne topløse på Langeland, hvor Topmejsen er helt fraværende som ynglefugl. Her må man nøjes med Musvit, Sortmejse, Blåmejse og Sumpmejse - her medregnes kun slægten Parus. Andre mejseslægter tæller fx Halemejse, Skægmejse og Pungmejse. Topmejse er dog set tre gange på Langeland: 1 R 20/10-1989 Gulstav, 1 R 30/1-2004 samt 1 TF 16/7-2006 Keldsnor Fyr. 

Men lad os sejle "Fyn Rundt". Sejler man fra Langeland til Ærø, så kan det jo være dejligt. Men man skal ikke gøre det, hvis man håber på at se en Topmejse. Topmejse er aldrig truffet på Ærø. Men det skal ærøboerne ikke være kede af, for det er en skæbne, øen deler med alle ikke landfaste øer i øhavet.

2018 12 22 topmejse1EEE

Topmejse er aldrig truffet på ikke landfaste øer omkring Fyn. Foto: Erhardt Ecklon

Samme billede tegner sig, hvis man sejler videre vest om Fyn. Går man i land på Bågø i Lillebælt, så finder man øen Topmejsefri. Det bliver ikke mere muntert af at prøve Fænø. Historien gentager sig. Det kan dog undre, at arten ikke er set på Fænø, når øen ligger så tæt på både Fyn og Jylland. Topmejsen yngler kun få kilometer væk på både den fynske og jyske side af øen. Det kan selvfølgelig skyldes lille feltornitologisk aktivitet, men Topmejsen er også notorisk vandskræk. Fortsætter man videre rundt om Fyn, så slider man ikke notesbogen op på Topmejser.  Æbelø og Romsø - ingen har nogensinde hørt eller set fuglen på disse øer. 

Således slutter lynsejladsen "Fyn Rundt" i jagten på Topmejser. En rejse der rummer en fortælling om, at vil man se Topmejser i det fynske, så skal man holde sig til Fyn. Man kan være heldig at støve de få ynglefugle op på Thurø eller Tåsinge, mens en Topmejse på Langeland er et godt hit. Fælles for disse tre øer er, at de alle er forbundet til Fyn med bro eller dæmning. Hvor Langeland ligger helt ude i tredje led fra Fyn.

Selvom det er 12.000 år siden at isen trak sig tilbage, så har Topmejsen endnu ikke fundet mod til at kolonisere de ikke landfaste øer. Om der var Topmejser på Fyn før den gamle Lillebæltsbro blev bygget i 1935 skal være usagt. Måske har særligt heltemodige Topmejser vovet sig over det ca. 1 kilometer brede stræde - en tur, der formentlig kan tilbagelægges på et par minutter af sunde og raske Topmejser.

/Esben Eriksen

¤¤