Trækfuglenes dag lørdag den 11. maj 2019

Keldsnor Fuglestation markerer FN dagen - Trækfuglenes Dag i weekenden. Her vil der blive ringmærket og observeret fugletræk på Sydspidsen af Langeland både lørdag og søndag. Arrangementet har ikke et formelt program, men mød op i felten og oplev trækfuglenes træk eller raste på deres træ. Man kan følge med i, hvad der sker i weekenden via appen Zello. Her tilmelder man sig kanalen Langeland Birding, hvor det er muligt at bidrage med observationer og lytte med, når der rapporteres live fra fugletrækket.

Trdag

I denne uge udkom FN's rapport om biodiversitet. En rapport der konkluderer, at det går den helt gale vej for biodoiversiteten, og årsagen er mangel på levesteder. Det samme gør sig gældende for de mange trækfugle. Levestederne på ynglepladserne er for mange arter truet. Rastelokaliteterene på trækruterne bliver færre, og vinterkvarterene er mange steder under pres. 

Trækfuglenes dag markerer at opgaven går på tværs af grænser og kan ikke løses nationalt alene.