Træktur til Dovns Klint, lørdag den 5. september 2020

Vi mødes kl. 7.00 på Dovns Klint - Bevæbnet med en god portion tålmodighed, kaffe og godt humør. Fugletrækket fra nord til syd er i gang, og vi må se, hvad det kaster af sig. Er det klart vejr, let vind fra SV efter nogle dage med vind fra Ø, vil alt være perfekt til en god trækdag. Hvis vi er heldige ser vi Lærkefalk, Dværgfalk, Tårnfalk, Rørhøg, Blå Kærhøg, Fiskeørn m.m.

En af turens targetarter - Lærkefalk. Foto: Leif Sørensen.

En enkelt Steppehøg eller to vil være dagens højdepunkt. En strejfende Havørn kan også forekomme. Mindre fugle i større antal vil helt sikkert være på vej sydover, eksempelvis Landsvale, Gul Vipstjert, Splitterne, Stær og Engpiber. Dem forsøger vi at kigge og lytte efter. Hvis en Sølvhejre skulle flyve forbi, er også den velkommen. På havtrækket ud for Dovns Klint fra Ø til V – SV er der mulighed for at se div. andefugle – Sortand, Pibeand, Krikand, Spidsand - og desuden Toppet Lappedykker. Ederfugletrækket er knap begyndt. Hvis trækket mod forventning skulle svigte, er området velegnet til en god travetur med rastende fugle. En dejlig frisk tur med kikkerten.

Tilmelding til Henrik Kalckar tlf. 3070 9038

Vel mødt. Ella Mikkelsen