Trane

Historisk set har der ynglet mange Traner i Danmark, hvad mange lokalitetsnavne er et vidnesbyrd om, f.eks. Tranekær. Den forsvandt som ynglefugl midt i 1800-tallet og genindvandrede først i 1952 med et enkelt ynglefund i Vendsyssel.

Trane, Tranekær. Foto: Leif Sørensen.

I 70’erne og 80’erne ynglede årligt tre til fire par. Tranen er ret sky, men har efterhånden tilpasset sig de dyrkede og mere tætbefolkede landområder. Den danske ynglebestand steg gennem 90’erne og i dag er der tæt ved 500 ynglepar!

Traner på sent forårstræk, 14. maj 2014, Fyns Hoved. Foto: Søren Gjaldbæk.

Kigger man i ”Fortegnelse over fugle i Fyns Amt” fra 1996 kan man se, at de største flokke, der nogensinde var registreret inden for DOF-Fyns område var 70 den 2. november 1987 i Fakkemosen skarpt forfulgt af 57 den 25. marts 1982 Tryggelev Nor. Selv så jeg første gang Trane på Fyn i 2002, da en flok på otte trak nordpå over Rudkøbing den 26. marts 2002. Det var bestemt ikke særligt tit, at man så fuglen, og det var mest i forbindelse med forårstrækket. Det er et billede, der i den grad har ændret sig. Sidste år var de største flokke fra Langeland på 2/4 780 NØ Gulstav (Søren Bøgelund) og 2/4 213 NØ Tryggelev Nor (Gregers Johannesen). Nordfyn kunne også være med 30/3 173 NØ Enebærodde (Kristoffer Hansen).

Trane, ung og gammel, Ravnholt. Foto: Leif Sørensen.

Man skulle helt frem til 2011 før fremgangen på landsplan smittede af på Fyn. Det år var der to ynglepar, et ved Tranekær og et ved Ravnholt. Sidstnævnte yngleplads har været besat siden, parrene ved Tranekær snød i 2013 0g 2014, til gengæld har der været to par i 2017 og 2018, Ravnholt kunne kun byde på to par i 2017.

Trane, to ungfugle med en gammel. Ravnholt. Foto: Leif Sørensen.

Tranen er efterhånden blevet knap så kræsen med hensyn til ynglelokalitet, den tager efterhånden alle typer af tilgroede moser i brug. På Fyn er kerneområdet Ravnholt og området omkring Arreskov Sø samt Langeland. Ynglelokaliteterne ses nedenfor.

Ynglepladser for Trane, 2011-2018.

I de senere år er flere og flere Traner begyndt at spare turen til overvintringsområderne i Sudan eller Vestafrika. Jeg har flere gange set Trane om vinteren på Fyn, og i år er der set Trane ved såvel Ravnholt som Sollerup og på Langeland. Det er formodentligt kommende ynglefugle.

På trods af, at det er en stor fugl, kan man formodentligt godt overse et ynglepar. Den færdes særdeles diskret på ynglepladsen. Jeg har adskillige gange stået på vejen ved Ravnholt og kigget ud over området uden at se nogen, selv om jeg vidste, at de var der. Den letteste måde at registrere ynglefuglene er at tage ud en stille forårsaften og lytte, deres trompeteren kan høres vidt omkring. Læs mere i Novanas retningslinjer, der ses til højre i dette opslag.

Trane, en gammel med to ungfugle, Ravnholt. Foto: Leif Sørensen.

Det skal blive spændende at følge udviklingen i den fynske tranebestand de kommende år. Vi kan kun opfordre til at gå ud at kigge, de første er her allerede og ved udgangen af april skulle alle ynglepar være på plads. Måske 2019 kan overgå 2017 og 2018, hvor der var otte par. Endelig skal man ikke syde sig selv for muligheden af at se Tranen på træk - størst chance er der i perioder med østlige vinde sidst i marts og først i april.

Skulle man spekulerere over Tranens trækhastighed - og hvorfor skulle man ikke det -, vil jeg slutte med lidt bonusinfo: Den 15. april så Kurt Kaack Hansen 4 Traner trække N ved Skaboeshuse klokken 10.50, jeg så samme flok på Horseklint 30 km derfra klokken 11.30, det giver en hastighed på 45 km i timen - do the math yourself!

Antal sikre eller mulige ynglepar af Trane på Fyn i perioden 2011-2018. Kilder: DOF-basen og personlige meddeleser.

Tekst: Søren Gjaldbæk.

¤¤