Tryggelev Nor - Åbent Tårn

Søndag 7. april kl. 13 - 15

Forårstræk over noret. Trækket af ederfugle er ikke helt forbi, og tit kommer de ganske tæt på lige ud for noret.

Der er stadig mange ænder i mosen, og hannerne gør alt hvad de kan, for at indynde sig hos hunnerne. Vi ser bl.a. toppet lappedykker, toppet skallesluger og hvinand. Måske ser vi årets første rørhøg i luften over noret? 
Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebookside dagen før.

Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, Humble.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Toppet Lappedykker Hans Henrik Larsen

Foto: Toppet lappedykker, Hans Henrik Larsen