Tryggelev Nor - Åbent Tårn

Søndag 5. maj kl. 13 - 15

Kom med til Åbent Tårn i Tryggelv Nor. De fleste af de mange sangfugle er nu ankommet. Fra rørskoven høres rørsangernes skrattende sang, og buske og krat genlyder af herlige fuglestemmer fra de mange arter, noret er beriget med.

Undertiden sidder der en nattergal i krattet langs stien ud til fugleskjulet, og lader sin skønne og kraftige sang høre. En mester i elegant flyvning ses ofte lavt over rørskoven. Det er rørhøgen på fouragerings-patrulje. Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebookside dagen før.

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.

Mødested: Stenbækvej 37, Humble.

Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen

Nattergal Henrik Bringsoe

Foto: Nattergal, Henrik Bringsøe