Tryggelev Nor - Åbent Tårn

søndag 4. september 2022 kl. 13 - 15

Rovfugletræk over Tryggelev Nor. Er vand og vejr til det, så byder Tryggelev Nor på en masse vadefugle, ænder, gæs og rovfugle. Fiskeørnen ses ofte styrtdykke efter fisk fra stor højde. ”Piskeriset”, den lille dværgfalk, ses ofte i lav højde over engene. Og viberne - hvordan gik dette års ynglesæson? Får vi nogle af de store flokke at se? Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebookside dagen før.

Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, Humble
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe

fiskeorn af John Larsen
Foto: Fiskeørn af John Larsen