Tryggelev Nor - Åbent Tårn

Søndag 1. oktober kl. 13 - 15

Trækfugle over noret. Vi begynder med at afsøge havet over mod Ærø (Marstal Bugt) for mulige ænder og havfugle. Så vandrer vi en tur ud til skjulet, hvor vi under gåturen lytter efter skægmejser. Vi kigger efter, hvad vejr og vind har bragt af ænder og gæs. Fiskeørnen kan stadig nå at lade os se, hvorledes den fanger fisk. Der er normalt endnu også mange musvåger på træk ned over Langeland. Og måske den lokale havørn kommer forbi, for at snuppe sig en fisk i Tryggelev Nor. Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebookside dagen før.

Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.

Mødested: Tryggelev Nor, p-pladsen for enden af Stenbækvej, Humble.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Havorn Allan Gudio Nielsen
Foto: Havørn, Allan Gudio Nielsen.