Tur langs den vestfynske kyst den 22. november 2020

Ni deltagere mødte kl. 8:30 ved p-plads Føns Vangs Sø. 

Under turleder Michael Mosebo Jensens kyndige ledelse blev gruppen ført gennem fem observationspunkter og småture, se skemaer nedenfor.

Vejret var klar sol med god sigt, 10 grader med frisk vind, altså ret køligt.

 Så er vi klar til en tur over Helnæs Made. Mosehornuglen gemte sig, men til gengæld stødte vi på 2 Enkeltbekkasiner. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Der blev på turen konstateret 50 fuglearter som anført i skemaerne til højre.

Hvor intet andet er anført, var fuglene rastende.

Anvendte forkortelser: OF: Overflyvende, H: Kun hørt.

De skød i østenden af Føns Vang, men i vestenden sås bl.a. 3 Traner, Isfugl, Sølvhejre og Bjergpiber. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Alt i alt en god tur.

Ib Bager