Tur til Æbelø 6.juni 2020.

Turen skulle være gået til Æbelø, men grundet en vejrudsigt, som absolut ikke var med os, vurderede vores guide, Jens Bækkelund, at vi skulle en tur rundt på Gyldensten Strand i stedet for. En vurdering alle synes at være godt tilfreds med, da det både blæste voldsomt, og vi kunne se regnbyger og torden ude i horisonten og over Æbelø. Vi var 10 i alt med Jens grundet ”Coronaregler”.

Deltagerne blev fulgt af en Havørn under det meste af turen. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Turen begyndte med at se det nye oversigtskort, og vi fik en kort orientering om området. Derefter vandrede vi i samlet flok mod Langø Plantage, hvor der kunne høres ”et helt inferno” af fuglestemmer og fuglesang. Tornsangeren var særdeles aktiv med sin sangflugt, og Gulbugen gjorde alt for at overdøve den.

På det lille stop hørte vi bl.a. Tornsanger, Gulbug, Gøg, Gransanger, Sangdrossel, Bogfinke, Munk, Havesanger, Gærdesanger, mfl.

Mens vi stod og lyttede og så på småfugle, fløj først Spurvehøgen, dernæst Musvågen hen over os og til sidst Havørnen. Flot, flot syn.

Indisk Gås, flot er den om end den næppe har taget turen herop fra Indien. Foto: Susanne Andersen.

Turen gik herefter til udkigspost 1 over Engsøen.

Her så vi den Indiske Gås, som pt. er på besøg. Den skilte sig tydeligt ud med sit hvide hoved med to sorte tværbånd.  Desuden så vi Gravand, Fiskehejre, Knarand, Gråand, Havterne og ca. 60 Knopsvaner, mfl. Mens vi stod og spejdede ud over Engsøen, kunne man tydeligt i baggrunden i skoven høre flagspætteunger og Gærdesmutte og i et hurtigt kig bagud, pludselig udsigt til to Dådyr, som krydsede skovstien.

Vi havde igen det flotteste kig til Havørnen, som svævede rundt over området.

Gravand - en af turens 53 arter. Foto: Steen Vagner.

På vej til Hejrekolonien, gjorde vi ophold for at foretage en spontantælling på 5 minutter. Det er en del af nyt stort feltprojekt i DOF, som DOPF Fyn prøvekører. Man kan læse om det på DOF Fyns hjemmeside.

Vi hørte bl.a. Gulbug, Gøg, Bogfinke, Stor Flagspætte, Topmejse, mfl. Indberetningen kan ses på DOF Basen.

Fra udkigsposten ved skiltet til hejrekolonien, havde vi et godt udsyn til en rede med 2 halvstore unger, som stod og ventede på, forældrene skulle komme med det næste måltid.

Videre til Udkigspost 2 over Engsøen.

Her havde vi et fint udsyn til Troldand, Krikand, Strandskade, Knarand, Toppet Lappedykker, Lille Lappedykker, Toppet Skallesluger, Mursejler, Landsvale, Bysvale, mfl.

Igen kom Havørnen flyvende ind over området – måske vi var interessante!

Udsigt over Reservatet fra Langø Mølle. Foto: Jette S. Gandrup.

Sidste stop inden pausen var Langømølle, og kig udover Reservatet, hvor vi så Rørspurv, 2 Klyder, 2 kobbersnepper, 1 Rødben, 1 Ravn, Tårnfalk og på vej ud af møllen en lille Gærdesmutte. På den sydligste del af engen kunne vi se ca. 30 Storspover, der gik og fouragerede. Der var livlig sang af Gærdesanger, Rørsanger, Gærdesmutte og flere småfugle.

Igen kom Havørnen flyvende ind over området.

På tilbagevejen kunne man se to flokke Ederfugle med en hel børnehave af små ællinger på Kattegat og ind over engen små flokke stære og et par Hvide Vipstjerter.

Udsigt fra Egensehytten. Foto: Jette S. Gandrup.

Efter pausen gik turen til Egense Hytten, hvor vi ud over fugle havde kig til en dramatisk himmel med regn, blæst, og torden. Godt vi ikke vandrede af sted på vej til Æbelø.

Her fouragerede et svanepar med 4 svanlinger, 2 Hvidklirer, 4 Atlingænder, 5 Krikænder, Strandskade, Vibe, Gærdesmutte og Hvid Vipstjert.

Igen kom Havørnen og gav en meget flot flyveopvisning og var så tæt på, at man med det blotte øje kunne se farvetegningerne. Det var en ældre udgave af arten Havørn. Fantastisk syn.

Alt i alt en meget spændende tur med masser af fugle og god vejledning fra Jens. Tak for det.

Jeg nåede at notere 53 arter på turen.

Jette S. Gandrup.