Tur til Gyldensteen den 2. juni

Vi var 10 deltagere, der den 2. juni kl. 8 morgen, mødtes ude ved Gyldensteen - Jens Bækkelund var - igen - en særdeles kompetent turleder - næsten ved velkomsten så vi over mod de 35 Canadagæs på græsmarken nord for Langøgården, Eriksholm - vejret var rigtig sommer, sol, "kløver og nikkende hvener" - 

Tornsanger. Arkivfoto: Poul Brugs Rasmussen.

Vi vandrede straks lidt mod øst, ad skoven til, lyttede, øvede.... de mange fuglestemmer:  Gransanger, Tornsanger, Havesanger, Gulbug, Stær, Bogfinke, Gøg, Munk, Sangdrossel, Gulspurv, - en Træløber skimtede vi - spændende i kikkerten tydeligt at iagttage både Havesanger, og Tornsangeren, når de synger lystigt i krattet, i trætoppen.

Lærkerne var her, Stære, Landsvaler, Bysvaler, i det åbne område lige før skoven - - 

Længere ind gennem skoven, spottede Jens 3-4 korsnæb (lille?), de var en spændende observation.

Lille Præstekrave. Arkivfoto: Søren Gjaldbæk.

Ud til et af udsigtspunkterne med kig syd ud over Engsøen - her var lappedykkere, lille, toppet, gråstrubet, her var Toppet Skallesluger, Taffeland, Vibe, Gråand, Skeand, Troldand, Grågås, Knopsvane, Stor og Lille Præstekrave, Atlingand, Knarand, Gravand, Fiskehejre, - mågerne, og derovre på den sydlige side dvælede en ældre Havørn i en trætop, betragtede området - måske jagtmuligheden.

Klyde. Arkivfoto: Lars Kirk.

Derpå videre ud til den flot restaurerede Langø Mølle, heroppe på "brystværnet" havde en Stormmåge sin rede med 3 æg. Flot udsigt over Reservatet!  Ned over klydekolonien, lige ved Havternerne, her var også 10 Lille Kobbersneppe, Rødben, og ude ved pumpehuset, mod øst, kredsede 2 Rørhøge omkring. Vi forlod møllen, og Stormmågen kunne igen indtage sit redested...

Knarand. Arkivfoto: Lars Kirk.

Efter kaffepausen kørte vi til fugletårnet ved Egense Plantage - og kiggede nu mod nord - Rødben, Atlingand, Skeand, hejre, Krikand, Strandskade... Men var Havørnen her igen?

Nuvel, måske var flere arter vand/vadefugle at se heroppe ved Gyldensteen for få uger siden, men vi var vist alle svært tilfredse med de spændende fuglekig, med dagens "udbytte".

Tekst: Gunhild Brink

##