Tur til Helnæs, torsdag den 23. september.

DOF Fyn afholder tur til Helnæs Made torsdag den 23. september.
Vi mødes ved Agernæs Havn kl. 9.00 og efter at have inspiceret havnen og området omkring denne begiver vi os mod Helnæs Made. Undervejs gør vi holdt, hvis der skulle stå gæs på markerne.

090221moseese

Mosehornugle, måske vi er heldige med den igen i år. Foto: Esben Eriksen.

På Maden er det især gæs og andefugle, som vi kigger efter, ligesom Tårnfalk og Vandrefalk formentligt kan findes. Også Havørn lader sig ofte se på Helnæs made. Desuden diverse vadefugle. Blandt småfuglene er der gode muligheder for Bynkefugl og Stenpikker. Husk fornuftigt fodtøj (støvler), vi går også rundt i området udenfor stierne for at se om der skulle være Enkelt- og/eller Dobbeltbekkasiner og måske en tidlig Mosehornugle - det var vi heldige med på sidste års tur.

Turledere er Ib Bager. Tilmelding via sms på tlf. 3020 5424.

Vi ses, Ib Bager