Tur til Monnet. Lørdag den 9. marts 2019.

Tag en tur med Povl, som har trådt denne vældige strandeng tynd i snart en menneskealder. Han kender hver en tue og alle forårsbebuderne, som der er mulighed for herude.

Der er også gode chancer for Vandrefalk, Blå Kærhøg, Snespurv, Bjergirisk mange svømmeænder samt gæs.

Gravand

Gravænderne kurtiserer i det tidlige forår og flyver omkring i søgen efter egnede ynglesteder. Foto: Pixabay.com

Tilmelding og mødested: Skriv/ring til Povl Rasmussen på 6126 2659 og hør, hvor I mødes.