Tur til Romsø lørdag den 25. maj 2019

Ivan Sejer Beck fortæller, at der i øjeblikket kun er 6 personer, som har tilmeldt sig turen til Romsø. Turen kan kun gennemføres, hvis alle bådens 17 pladser bliver besat. Et hurtigt regnestykke viser, at der mangler 11 tilmeldinger inden deadline den 10. maj. Det ville være rigtig ærgerligt, hvis muligheden for at se denne naturperle i Storebælt forpasses. Det er ikke ofte, at der arrangeres en tur derover, så skynd jer at melde jer til. Man kan læse om turen nedenfor.

Som mange gange tidligere indbyder DOF Fyn igen til en spændende formiddagstur til en lille unik naturperle i Storebælt en halv times sejlads fra Kerteminde.

Romsø, der er på bare 109 ha, dukkede op, da Storebæltsgletcheren smeltede og trak sig tilbage i slutningen af den sidste istid, og siden da har havet formet øen til det udseende, vi kender i dag med 12 meter høje skrænter mod sydøst og den flade strandeng ”Maden”, der ender i et langt stenrev mod vest.

Havet mellem Romsø og Hindsholm og selve Romsø udgør et af Kerteminde Kommunes tre Natura 2000-områder, og herunder er øen også defineret som habitatområde og som fuglebeskyttelsesområde (udpegningsgrundlag: Havterne). Bortset fra Maden og randen af overdrev langs det meste af kysten rundt er øen ellers primært bevokset med løvtræer, og store dele af området er fredet og fremtræder som naturskov.

Landgangsbroen ligger lige ind til Maden, så vi begynder turen med at afsøge fuglereservatet - der naturligvis er lukket for al færdsel i yngletiden - for svømme- og vadefugle m.m., og så begynder vi på en spændende vandretur øen rundt, og vi giver os rigtig god tid.

Havørn, en af Romsøs ynglefugle. Foto: Søren Gjaldbæk.

Vi vil sikkert opleve de lokale havørne, der har ynglet på øen i de sidste 5 år, og i skoven med de mange gamle træer er bl. a. hulduen en sikker ynglefugl sammen med mange andre mere almindelige skovfugle. Frokosten og kaffen snupper vi efter planen på nordsiden af øen på den høje bakke ved den gamle jagthytte, medens vi nyder den fantastiske udsigt over Kattegat og de skulpturelle hvidtjørne – formet af de omkring 200 dådyr, der elsker friske grønne skud selv på grene med torne.

Så går turen videre op omkring det gamle fyr og fyrmesterboligen, der nu udlejes af øens ejer, Hverringe Gods. Her fra den høje klint skuer man over mod Sjælland, og vi skulle på dette sted også have gode chancer for at se den

fløjelssorte Tejst med store hvide ovaler på overvingen dykke i de blå bølger.

Rødrygget Tornskade. Foto: Søren Gjaldbæk.

På vandringen tilbage til landgangsbroen passerer vi den gamle skovfogedbolig, hvor Rødrygget Tornskade plejer at vise sig frem.

Den røde, åbne Romsø-båd sejler fra fiskerihavnen i Kerteminde kl. 08:00, og vi sejler tilbage igen kl. 12:00. Overfarten tager ca. en halv time. Prisen per person er 250,00 kr.

Tilmelding til turleder Ivan Sejer Beck på telefon 28 94 27 38 senest fredag den 10. maj. - Alle 17 pladser i båden er reserveret til DOF Fyn, og hvis båden ikke fyldes op, aflyses turen.

                     Ivan Sejer Beck.