Tur til Tarup-Davinde med DOF Fyn, søndag den 7. maj 2023

Af Kim O. Gradel

Efter to dage med kulde og strid blæst oprandt søndagen med mildere vejr og fint solskin, ideelt til DOF Fyns tur til Tarup-Davinde. Vi var cirka 15 personer, der var mødt op på Henrik Kalckars arbejdsplads, hvilket var meget passende, da Henrik også var vores guide og også formand for DOF Fyn! Udover fugle var der derfor en masse spændende snak om naturpleje, og hvordan man holder bevoksningen så planter, insekter, og dermed også fugle, kan få de bedste vilkår.

180523formand1

Formanden fortæller. Foto: Arnbjørn Jens Jørgensen.

Vi startede ved Langagervej 1 og kørte til Davinde Stenmuseum, hvor vi parkerede og derfra gik vi rundt i området ”Phønix”. En del sangere er nu ankommet: Gransanger, Løvsanger, Munk og Gærdesanger blev hørt. Langt væk hørte vi et par strofer af Nattergalen, men da vi gik over til dens tilholdssted, var den desværre fuldstændig tavs. Vi måtte trøste os med tonerne fra en Sangdrossel, udover Jernspurv, Bogfinke, Blåmejse, Musvit og Stor Flagspætte. Rundt omkring sås mange spættehuller i træerne. En sø huser en lille koloni af Hættemåger samt lidt Trold- og Taffelænder. Nogle af Taffelænderne yngler her, hvilket er lidt usædvanligt.

180523gragas

Grågås. Foto: Arnbjørn Jens Jørgensen.

Grågæs sås i hele området, i søer, flyvende og på græs. En anden sø bød på Toppet Lappedykker, og vi hørte grisehyl fra Gråstrubet Lappedykker. En Spurvehøg blev set et par sekunder af de vågne og heldige, inden den forsvandt bag træerne.
Efter ”Phønix” kørte vi tilbage til Langagervej 1 og gik med teleskoper ned til Birkum Sø, hvor landets femte-største hættemågekoloni holder til. Der skønnes at være cirka 4000 par Hættemåger. I Birkum Sø findes også den smukke Sorthalset Lappedykker, som vi så nogle af. Langt ude i horisonten svævede en Musvåge, og pludselig landede en flok skræmte Grågæs. Rigtig gættet, en gammel Havørn med hvid hale var på spil!

180523fjord

Fjordterne. Foto: Arnbjørn Jens Jørgensen.

Derudover masser af Fjordterner, nogle par Grågæs med gæslinger i ”alle” størrelser, en enkelt Svaleklire kom flyvende i højt tempo, foruden de ”sædvanlige” Troldænder og Blishøns. Vi gik op mod Langager Sø hvor vi mod ”spidsen” af Birkum Sø spejdede efter Sorthovedet Måge, idet der er to ynglepar i hættemågekolonien. De var dog ikke så samarbejdsvillige denne dag. Til gengæld landede der to Lille Præstekrave, måske endda et ynglepar! Derudover et par Grønbenede Rørhøner, Gravænder og Hvinænder. I Langager Sø var der et par mindre hættemågekolonier og rigeligt med Fjordterner.

180523folkkog

Vejret artede sig - som det ses. Foto: Arnbjørn Jens Jørgensen.

Sidst på turen hørte vi en Gøg, Gulspurv og Tornsanger. Vi sluttede lidt før middag efter en rigtig fin tur. Intet at klage over, selv vejret var perfekt!