Tur til Tarup-Davinde søndag den 7. maj kl. 8.

Af Henrik Kalckar Hansen

Vi mødes på P-pladsen Langagervej nr. 1, 5220 Odense SØ. Vi slutter samme sted kl. ca. 11-12

Vi starter med at køre til Phønixområdet, hvor Nattergalen netop er ankommet. Så måske lader den sin smukke røst høre? Her kigger vi også på Hættemågekolonien og de øvrige af forårets sangere.

020523nathkh

Nattergal. Foto: Henrik Kalckar Hansen. 

Så returnerer vi til Birkum Sø og den store Hættemågekoloni, hvor vi går en tur rundt om søen. Her er der gode chancer for Sorthovedet Måge, Sorthalset Lappedykker, Fjordterne og flere almindelige vandfuglearter.

Tag gerne en kop varmt med, vi laver hyggelige stop undervejs.

Tilmelding til turleder Henrik Kalckar, Naturvejleder på 3070 9038.