Ugle-lytte-weekend

I redaktionen talte vi, i forbindelsen med fundet af den døde Stor Hornugle på Vestfyn, om at lave en weekend hvor vi ville opfordre de fynske fuglekiggere til, at tage ud og lede efter ugler. Nu er det så ved at være sidste udkald, men vi forsøger os med den kommende weekend, 12-14. marts

Det kunne jo være sjovt, og ikke helt usandsynligt, at der skulle findes andre hornugler, især på Vestfyn, men måske også andre steder på Fyn. Uglerne er klart lettes at finde på stemmen, og derfor kalder vi det også for en lytte-weekend. 

Der er dog også andre fynske uglearter der kunne være interessant at få lidt bedre overblik over. Så derfor har vi valgt at sige man skal lytte efter alle arter, på nær Natugle, der er almindelig over det meste af Fyn.

I det følgende vil vi gennemgå de forskellige arter.

Stor Hornugle

Arten er ved at være pænt udbredt i Jylland med en anslået bestand på 130 par. 
Det var derfor meget forventeligt at den blev fundet på Vestfyn i 2020, omend det var kedeligt at det var en død fugl. Der er måske allerede en mindre ynglebestand på Fyn der bare venter på at blive fundet?

Da arten først indvandrede til Jylland var den foretrukne ynglelokalitet en grusgrav, lukket eller aktiv, det gjorde ikke noget. Grusgraven skulle dog gerne være i forbindelse med skov. De senere år har uglerne dog ændre adfærd og er også flyttet ind i de større skove, hvor de kan være ganske vanskelige at finde. 

På Fyn må vi forvente at de vælger de samme lokaliteter, hvorfor det godt kan betale sig at starten med at tjekke grusgravene i ens område, samt de store skove feks ved Svanninge Bakker, hvor der før har været folk der mente at de havde hørt uglerne.

Som nævnt er de lettes at finde på stemmen, og den kan høres på flere kilometers afstand. 
Stor Hornugle er især stemmeaktiv omkring solnedgang og et par timer frem. 
Man kan dog være heldig at se fuglen sidde fremme i en trætop eller på jorden, gerne i skumringen.

Stor Hornugles stemme kan høre her 

 

Skovhornugle 

Lillebroren til den Store Hornugle, men med en langt større udbredelse. Den er dog ret fåtallig på Fyn og slet ikke så udbredt som Natuglen. Skovhornugle foretrækker nåletræsbeplantninger, og er især fundet i de større skove. Underligt nok er den ikke fundet ret mange steder på Vestfyn, som med sine mange fine nåleskove virker oplagt. Det der gør sig gældende her, er nok det faktum at der kommer alt for få aktive fuglekiggere på Vestfyn. Personligt har jeg hørt uglerne både ved Føns og Håre Bjerge, men det er en del år siden. Virker underligt hvis de ikke stadig er bla. her.

Man kan være heldig at se uglerne jage i skumringen, men ellers er den nemmest at finde på stemmen.
Skovhornugle har en meget mere spæd stemme end Stor Hornugle, og man skal relativ tæt på for at høre den.

Skovhornuglens stemme kan høres her 

2021 03 08 skovhornugleleifsorensen
Skovhornugle Foto: Leif Sørensen 

Perleugle

Arten er en af vores mest fåtallige ynglefugle, med nogle få par i Jylland og på Bornholm. Den er aldrig fundet ynglende på Fyn, og det er da heller ikke særlig sandsynligt at finde den her. Uglerne yngler i granskove, hvor de benytter gamle Sortspættehuller eller redekasser. 

Stemmen kan høres her

Bemærk at Natuglen har et meget lignende kald!

 

Kirkeugle og Slørugle

Mens Kirkeuglen må formodes at være uddød på Fyn, er Sløruglen ved at vende tilbage igen, efter den forsvandt i forbindelse med de 3 hårde vintre for 10 år siden.

Officielt regnes Kirkeuglen for uddød i løbet af 1990’erne, men der har dog været adskillige troværdige observationer, og sågar en lydoptagelse, der indikere at der nok har været enkelte fugle/par på Fyn helt op til for få år siden.

I modsætning til de førnævnte arter lever Kirkeuglen nær mennesker og har gerne rede i bygninger. Den holdt til i det gammeldags landbrugslandskab, med mange småbiotoper og arealer med græssende dyr. Den slags landskab er i dag en sjældenhed, og med det også Kirkeuglen.
Uglerne fouragere gerne om dagen og kan ses siddende fremme. De kan dog også høres, men også her skal man være opmærksom på at Natuglen har lignende kald. 

Kirkeuglens sang kan høres her og kaldet her 

2021 03 08 kirkeugle1EEEKirkeugle Foto: Erhardt Ecklon

Sløruglen er den af de danske ugler der holder mest af mørket, og de ses næsten aldrig om dagen. De yngler næsten udelukkende i bygninger, og størstedelen af den danske bestand bruger opsatte redekasser. Arten jager gerne inde i lader og på lofter. En typisk ynglelokalitet er en større gård med kvæg der er omgivet af græsarealer.

Hvor stor den fynske bestand er pt vides ikke.

Sløruglens stemme kan høres her 

Hvis man vil deltage i weekends tælling skal man bare tage ud og lede/lytte og efterfølgende indtaste sine fund i Dofbasen eller evt sende en mail til undertegnede på vandmoellen@gmail.com. Ønsker man at ens fund skal hemmeligholdes skal man også sende en mail til mig, da jeg ikke har adgang til de hemmelige fund i Dofbasen.

 

I løbet af den kommende uge vil resultatet af weekendes tælling blive publiceret. 

Bliver spændende at se om der dukker flere Store Hornugler op, og kan det virkelig passe at der ikke findes flere Skovhornugler på Vestfyn?

 

Tekst: Per Rasmussen