Ulovlig jagt ved havnen ud for Vejlen Tåsinge

Af Poul V. Rasmussen.

I oktober 2019 er jeg noget overrasket, da jeg oplever en ung mand slæbe en skydepram ud fra havnen ved Vejlen og slæbe den ind på kysten lige nord for havnen. Demonstrativt stiller jeg mig op og tager billede af ham, da jeg aldrig tidligere har set nogen drive jagt her og samtidig også er ganske sikker på, at det ikke er lovligt at jage her. Min irritation blev ikke mindre af, at han vinkede lystigt til mig, som ville han sige: ” Du kan hoppe og danse, det her er jeg i min gode ret til”! Jeg gik selvfølgelig hjem og tjekkede op på regler for jagt i det Sydfynske Øhav og kunne til min store forundring konstatere, at kravlejagt i området var lovligt. Altså jagt, hvor du i pram uden motor padler eller vader ud i området, hvor du lægger dig og skyder. Hvor urimeligt jeg end syntes det var, måtte jeg acceptere det og lod det ligge.

090321jagt1

Ultimo oktober 2019, jæger lige nord for havnen ved Vejlen. Foto: Poul V. Rasmussen.

Da jagten på svømmeænder 1. september i år går ind, kan jeg så igen se den unge mand trække sin skydepram ud fra havnen. Men med erfaringen fra tidligere år må jeg blot acceptere det og på trods af undren over lovligheden i denne jagt lade det ligge.

Jagten her er helt sikkert en stor forstyrrelse for andefugle, der trækker til og fra Vejlen morgen og aften – men jeg er samtidig forundret over, at det er lovligt at skyde så tæt på bebyggelse og havnen, hvor der færdes mennesker og samtidig tæt på kysten, som i princippet er offentlig tilgængelig.

Flere gange i løbet af de første uger af september skyder han i området, hvor det primært er fra kysten nord for havnen. Nabo til Vejlen Bettina Gross, der bor tæt på kysten, hvor der bliver skudt, konfronter manden hvis eneste bemærkning er, at det er lovligt som dansk statsborger.

090321jagt2bettinagross

Jægeren tæt på Vejlen havn og halvt oppe på kysten med offentlig adgang. Foto Bettina Gross

Når det gælder lovgivning på områder som jagt, kan det være svært at gennemskue reglerne, og det var også ved et rent tilfælde, at vi via en radioudsendelse erfarede, at når det handler om jagt fra skydepram, skal prammen ALTID være flydende. Det var et nyt argument mod jagt, som den var drevet her, for prammen var slæbt halvt op på kysten og bestemt ikke flydende.

Den 16. september er han atter på jagt, denne gang ved kysten syd for Vejlen havn. Det er ikke muligt at kontakte ham, da han ligger for langt væk. Det bliver samme procedure som for et par år siden, hvor jeg åbenlyst fotografer ham, mens han lystigt vinker tilbage. Da jeg ikke har i sinde at vente, til han er færdig, lægger jeg en besked i hans bilrude, at det er ulovlig jagt og hvorfor, og at jeg agter at anmelde ham.

Efterfølgende kontakter jeg DOF Fyn og vildtkonsulent Lars Erlandsen fra Naturstyrelsen. Jeg har samtidig kontaktet Søren Strandgaard fra Naturstyrelsen, og han er den første, der giver respons og fortæller, at det er en klar overtrædelse af jagtloven, da prammen, som skrevet, ikke er flydende.

Hvis det havde været et af Naturstyrelsens egne reservater eller områder, har de bemyndigelse til at gribe ind med civile anholdelser og bødeforlæg, men da det i dette tilfælde ikke er deres område, er det politiet, man direkte går til.

090321foto3

Placering af skydepram syd for havnen ved Vejlen. Foto: Poul V. Rasmussen.

090321foto4pvr

Som det tydeligt ses ligger skydeprammen halvt oppe på kysten. Foto: Poul V. Rasmussen.

090321foto5pvr

Jæger med lokkeænder/gæs. Foto: Poul V. Rasmussen.

Jeg har de efterfølgende aftener været ved havnen, for at se om han stadig drev jagt i området, men har endnu ikke mødt ham. Mit håb er, at han har været lydhør over for den besked, jeg lagde i han bilrude, og at han stopper med denne jagt.

Hvis ikke, har jeg rigelig af dokumentation, både konkrete oplysninger om tidspunkter, placering af skydepram og registreringsnummer på hans bil - og det vil efterfølgende blive anmeldt til politiet.

Jeg er ikke direkte modstander af jagt drevet forsvarligt og på en etisk måde – men når det handler om ulovlig jagt som her, må man gribe ind. Men husk, det er vigtigt at samle al den dokumentation, der er mulig, men også sikre sig, at der nu også er tale om lovovertrædelser i forhold til gældende regler i det område, det handler om. Hvis der er tale om en overtrædelse af jagtloven, og det handler om områder Naturstyrelsen forvalter, kontakter man dem, men uden for deres områder går man direkte til politiet.

.