Vadefugletur til Keldsnor

Søndag den 18. august havde DOF-Fyn en tur til Sydlangeland for primært at se på vadefugle.

Vejrudsigten har ikke været den bedste i ugens løb, og i meldingerne fra Sydlangeland om rastende vadefugle havde der heller ikke været det store.

Så der var kun mødt 5 deltagere op til turen, og det var synd, for vejret var faktisk fremragende til vadefuglekig, overskyet og næsten ingen vind.

Hjejle, Keldsnor. Foto: Søren Gjaldbæk.

Efterårstrækket er i gang. Småflokke af Gule Vipstjerter og enkelte Skovpibere trak hen over os, og ude på havet var der lidt træk af Fjordterner.

I forhold til tidligere dage var der pænt med vadefugle. Ret tæt på P-pladsen stod en flok på knap 200 Hjejler og småpludrede, og vi kom ret tæt på dem inden de kortvarigt blev opmærksomme på os. Nogle af dem tog en kort flyvetur inden de genoptog konversationen.

Islandsk Ryle. Foto: Søren Gjaldbæk.

Længere fremme var der forskellige andre vadefugle, især et par smukke Islandske Ryler i sommerdragt fangede vores interesse. Også en Stenvender lod sig betragte på nært hold. Længst ude rastede en lille flok måger og terner, og blandt dem stod minsandten 3 Rovterner.

Det var to unge og én gammel. Og for at vi rigtig skulle se dem, kom de flyvende og tog et par omgange rundt om os, mens de på deres hæse sprog ytrede et eller andet om os, som vi heldigvis ikke forstod.

Stenvender. Foto: Mogens Hansen.

Så var det tid til en tur til det flotte fugletårn i Gulstav Mose. Også her fløj en Rovterne rundt. Det begyndte at småregne, og Rita havde længe snakket om kaffe. Så det er jo fint, der i Gulstav er et hus, hvor kaffen og madpakken kan nydes.

Efter et kort stop ved Klise Nor, hvor en Stor Kobbersneppe kunne nydes, kørte vi til Tryggelev Nor.

Rovterne, Tryggelev Nor. Foto: Søren Gjaldbæk.

Vi havde dårligt fået sat teleskoperne op, før Henrik Mørup fandt en Fiskeørn i det udgåede træ. Og nede foran os rastede sørme 4 Rovterner. Det må havde været et godt yngleår for arten. Sammen med Rovternerne rastede 2 Dværgterner, så det var muligt at sammenligne verdens største terne med den mindste.

Fiskeørn. Foto: Leif Sørensen.

I søen foran fugletårnet var der i dag fyldt op med ænder og gæs. Noget over tusinde Grågæs, mange Knarænder, og midt i det hele gik et par Sølvhejrer og fiskede.

Kl. 14 havde vi set os mætte, og så begyndte det meget passende at regne kraftigt.

Tekst: Niels Bomholt.

##