Vådområderne virker – også på fuglene

Vådområderne virker – også på fuglene

       -     Og så gør det ikke noget der ligger en ko-gård i nærheden !

Vådområdet

Verninge mose ligger lige op til Assens-landevejen, se kortet nedenfor. Her har Assens Kommune i samarbejde med de lokale lodsejere etableret et vådområde på 13,8 hektar. Vådområdet skal sørge for at det for vandmiljøet skadelige kvælstof afgasses til u-skadeligt frit kvælstof. Dermed spares Odense Fjord, hvortil vandet fra Holmehave Bæk ender, for et større antal kilo kvælstof.

Vådområdet blev indviet i 2018. Du kan læse om området her:

Som en sidegevinst ligger der et kvægbrug ikke langt fra vådområdet og de dejlige kreaturer afgræsser området, så det forhåbentlig ikke springer i skov.

Bynkefugl. Foto: Kurt Due Johansen.

Kombinationen ynglende Vibe og Bynkefugl og fouragerende Rød Glente er da ikke helt dårlig, vel ?

Et lille besøg i dag, torsdag 16.05.2019 i området ad stien, som kan nås fra Verninge, se igen kortet, afslørede en buket skønne fugle. På engen yngler der sandsynligvis 3 par Viber. Det er i sig selv rigtig dejligt, da viben jo er i kraftig tilbagegang. I tilgift så det ud til at der var 2 par på marken overfor.

Men hvad der var næsten endnu dejligere var, at jeg mente at høre noget der godt kunne være en syngende Bynkefugl. Og sandelig, så sad der den dejligste Bynkefugl og sang på arealet. Nu er det for tidlig en forekomst til at være helt sikker på at det er en ynglefugl, for de nordiske fugle trækker endnu igennem Danmark. Men i mine øjne er der noget der indikerer at den i hvert fald er mulig, når den sidder så fint og synger.

Når jeg kigger DOF-basen igennem for observationer i juni og juli, hvor trækgæsterne er VÆK, ser jeg kun 6 lokaliteter i perioden 2015-2018 med bynkefugle i den periode, og som derfor være ynglefugle (juni og juli) og det er Sortemosen, Lundegård, Gardersø, Søeng, Tryggelev Nor og Neverkær.

Og så var der lige den Røde Glente. Jeg havde aftenen i forvejen været forbi området og havde set, at bonden havde slået hø på rigtig store arealer – så måske var der chance for Rød Glente. Jeg havde nemlig set arten i 2018 om vinteren, så man kunne aldrig vide. Ja, og sandelig mindst 1, måske 2 Røde Glenter fouragerende over høslæt-markerne. Skønt! Bedre kan det næsten ikke blive.

Jeg håber du har lyst til at besøge området. Foruden grusvejen fra Verninge, som du kan gå ad, bør du ikke snyde dig selv for at køre ind igennem Tommerup Made, et dejligt område.

Kort over Verninge Mose og Tommerup Made. Fra GrundkortFyn. Rød viser grussti man kan gå ad. Grøn er vådområdet og blå cirkler viser arealer, hvor der er slået hø.

Tekst: Kurt Due Johansen.