Vær med til at beskytte redetræerne i statsskovene.

Der bliver ofte skovet træer, selv i fuglenes yngletid. Det hænger sammen med at skovningsmaskinerne er meget dyre, nogle koster tæt på 8 millioner kroner. Derfor er entreprenørerne nødt til at lade dem arbejde hele året, og da vi ofte får meget regn i vinterhalvåret, er der områder, hvor de ikke kan færdes på den årstid.

Skovningsmaskine i arbejde. Foto: Jens Bækkelund.

Det sker også i statsskovene, men statsskovvæsenet vil gerne være med til at beskytte rederne af især rovfugle, ugler og spætter. Derfor bliver der udarbejdet nogle såkaldte ”pas på kort”, som maskinførerne får udleveret elektronisk. På dem kan de se nøjagtigt, hvor redetræerne er placeret i skoven, og hvilken art der yngler i dem. Afhængig af hvilken art det er, bliver der holdt en afstand på 20 - 300 m’s afstand. Om sommeren er det umuligt for føreren af en skovningsmaskine at se op i trækronerne og passe på rederne, så derfor er kortene guld værd for fuglene.

Skovning kan føre til fældning af redetræer. Foto: Jens Bækkelund.

Vi kan alle være med til at indberette de reder af de nævnte fugle som vi finder på vores fugleture.

Det foregår ved at gå hen til træet og tage de nøjagtige koordinater evt. med en mobiltelefon.

Derefter sendes oplysningen, om muligt også med hvad det er for en fugleart, der bruger reden, til den fynske statsskovrider Jakob Harrekilde på har@nst.dk.

”Pas på kortene” bruges kun internt i statsskovbruget, så man skal ikke være bange for at uvedkommende kan finde på at misbruge dem til fotografering af ynglefugle, eller det der er værre.

Men det gælder altså kun i statsskovene.

Jens Bækkelund, medlem af DOF Fyns bestyrelse.