Vær med til at finde Sydlig Blåhals

Af Michael Fink

I 2020 havde Sydlig Blåhals sit hidtil bedste år på Fyn og Sjælland, med fugle på en række lokaliteter hvor den aldrig før var set. Og tilmed flere ynglefund.

 172343103 3877037265717904 5839701803771706956 n

Sydlig Blåhals ved Vejlen. Foto: Leif Sørensen

Det er helt sikkert blot begyndelsen, da den er i rivende udvikling vest for Lillebælt og dermed også burde kunne findes på mange flere egnede lokaliteter. Arten er ikke kræsen. Sydlig blåhals yngler oftest i tilknytning til åer, bække og grøfter med tagrør og gerne grænsende op til marker med raps eller korn. Biotoper som Fyn har i rigelige mængder af. 

Det er netop nu og indtil slutningen af maj du skal lede efter din egen Sydlige Blåhals. Du opdager den nemmest om morgenen på sangen, som er lys, klar og melodisk. Den bruger ofte en høj sangpost og af og til flyver den op i sangflugt, hvor du kan se de rustrøde halesider. Lyt med her.

172365895 3877037202384577 3279150798423159362 n

Sydlig Blåhals som man ofte ser den. Denne er ringmærket i Belgien, nu synger den i Vejlen på Tåsinge. Foto: Leif Sørensen

Og husk at taste observationerne i DOFbasen som Sydlig Blåhals! Naturligvis kun hvis der er tale om en Sydlig Blåhals forstås. Sydlig Blåhals er Novana-art og Natura 2000 udpegningsart. Finder du en Sydlig Blåhals i et Natura 2000 område bør man derfor indtaste med koordinater i DOFBasen. Miljøstyrelsen kan ikke bruge observationerne, hvis du blot indtaster som Blåhals. Ligeledes kan vi få dokumenteret hvordan den Sydlige Blåhals udbredelse ændres – det er lige nu det sker. 

God fornøjelse