Vær med til punkttælling af ynglefugle

”Et af DOF’s vigtigste værktøjer til af følge de danske fuglebestande er punktællingsprojektet som har kørt siden 1975. Jo flere der deltager jo bedre og mere nøjagtige resultater vil man opnå. Tællingen eller tællingerne, for der er faktisk to årlige, bliver udført af frivillige fra foreningen. Alle kan deltage, men det er en rigtig god ide at få lært fuglestemmerne. Ellers har man i hvert fald alletiders mulighed for at få det gjort!”

Sådan indleder Per Rasmussen sin beskrivelse af ynglefuglepunkttællingen i Tarup sidste år. Man kan læse mere om punkttællingerne og om hvordan, man tilmelder sig her

Løvsanger - hvordan går det med bestanden af den? Foto: Søren Gjaldbæk.

Fra 1. maj til 15. juni skal der igen punkttælles, og hundredvis af frivillige deltager landet over. Der plads til mange flere - også på Fyn.

Man skal udvælge sig en rute med 10-20 tællepunkter. Punkterne må ikke ligge alt for tæt, og det er en rigtig god ide at lægge punkterne på en sti/vej, som man let kan komme til. På hvert punkt tæller man alle de fugle man ser eller hører i 5 minutter. Tællingen gentages en gang hvert år. En typisk tælling tager 3-4 timer og gennemføres én gang pr. sæson. Vejledning til nye punkttæller kan læses her

Vibe, en art, som ikke har det godt. Punkttællingsprogrammet kan være med til at belyse omfanget af tilbagegangen. Foto: Søren Gjaldbæk.

Man kan læse hele Per Rasmussens beretning om sidste års punkttælling og resultatet af den her

Vi har brug for flere punkttællere, meld dig endelig. Hvis du er i tvivl om noget, kan du henvende dig til

Thomas Vikstrøm
thomas.vikstroem@dof.dk
3328 3822

Tekst: Søren Gjaldbæk