Vand gi’r liv

Mange fugle ved Møllemade pga. oversvømmelser viser afvandede vådområders potentiale for fugle

Møllemade ved Båring Vig. Her er nu godt med vand pga. den senere tids megen regn.

Ingen er vel i tvivl om at vi har fået pænt med regn den seneste tid.

Regnen har ført til at der står vand på mange marker for øjeblikket. Det er der ikke noget unormalt ved. Man regner med at 20-25 % af landets areal bestod af store og små vådområder før vor tids effektive dræning og afvanding. Så de mange våde marker er bare som det var i ”gamle dage”. Det er faktisk de tørre forhold der er unormale.

Den største oversvømmelse set fra Møllemade. Foto: Kurt Due Johansen.

Også dele af Møllemade ved Båring Vig har meget vand for tiden. Da jeg besøgte området i dag, lørdag 19.10.2019, for at tælle fugle, blev jeg overrasket. Ib Bager og undertegnede, der begge tæller fugle til Middelfart Kommune, har ellers ikke været forvænt med mange fugle. Det gælder hverken i yngletiden eller i træktiden. Området er generelt kedeligt, fladt uden meget liv. På vores tællinger er vi de fleste gange blevet mødt af et temmelig fugle- og naturtomt område.

Den store oversvømmelse set fra de høje jorder omkring Møllemade. Foto: Kurt Due Johansen.

Men, med regnen kom der vand på området, og det gav liv. De mest iøjnefaldende fugle var gæssene, svømmeænderne og mågerne. Selv om antallet af fugle ikke er enormt, viser det klart et sådan tidligere vådområdes potentiale for fuglene, hvis der permanent kom vand på. Resultatet af fugletællingen ses til højre.

Pibeand. Foto: Søren Gjaldbæk.

Kurt Due Johansen.