Vandfugletælling

I weekenden 13.-14. januar 2024 og dagene omkring denne gennemføres den internationale vandfugletælling, der har til formål at følge udviklingen i vandfuglebestande i store dele af verden. I Danmark optælles en lang række fuglebeskyttelsesområder og andre områder af staten og et netværk af frivillige tællere, som årligt bidrager til NOVANA programmets optælling af faste lokaliteter.

040124sangsg

Sangsvane - 1 gammel og 5 unge. Foto: Søren Gjaldbæk.

Tællingen bidrager også til årligt at opgøre den samlede bestand af Sang- og Pibesvane samt gæs i hele landet. Da mange af svanerne og gæssene befinder sig uden for de faste optællingsområder, opfordres alle DOFs tællere til at bidrage ved at indtaste detaljerede informationer om arterne i DOF Basen. Anfør også, hvis der er tale om en overnatningstælling. For svanerne er vi interesserede i data om habitat, alders- og kuldfordeling, hvis det kan afgøres. Kuldene kan tastes som 2,3,4,4,5 eller 1x2, 1x3, 2x4, 1x5 imm i kommentarfeltet.

040124tundraobo

Tundrasædgås. Foto: Ole Bo Olsen.

Hvis muligt skelnes der mellem Tundra- og Tajgasædgås samt Lysbuget og Mørkbuget Knortegås.

Kontaktperson:
Preben Clausen
National koordinator for International Waterbird Census
NOVANA teamet ved DCE/Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet
Tlf: 2334 4767
Mail: pc@ecos.au.dk