Vandfugletælling den 21.- 22. september 2019

I weekenden 21.-22. september og dagene omkring denne gennemføres en national vandfugletælling, der har til formål at følge udviklingen i bestandene af grågæs, svømmeænder og blishøns i Danmark. Der optælles en lang række fuglebeskyttelsesområder og andre områder af staten og et netværk af frivillige tællere, som årligt bidrager til NOVANA programmets optælling af en lang række faste lokaliteter.

Blishøns, der har set en Havørn. Foto: Søren Gjaldbæk.

Da vi er interesserede i også at supplere med data fra andre lokaliteter, så vi kan beregne omtrentlige nationale bestande af arter, opfordres alle DOFbasens bidragydere til at være særligt omhyggelige med at optælle og indrapportere disse arter i denne periode

Kontaktperson:
Preben Clausen
National koordinator for International Waterbird Census
NOVANA teamet ved DCE/Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Tlf: 2334 4767
Mail: pc@bios.au.dk