Vandråd

Kommunerne nedsætter lokale vandråd og kommer med forslag til fysiske vandløbsindsatser i vandområdeplanerne 2021-2027.

Med nedsættelsen af vandråd vil kommuner og vandråd igen give bidrag til indsatsprogrammet for den fysiske vandløbsindsats, som skal gennemføres i de næste vandområdeplaner, som løber fra 2021-2027.

Isfugl. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Hensigten med vandrådene er at styrke interessentinddragelsen og det lokale kendskab i vandområdeplanerne. Organisationer og foreninger kan i vandrådene rådgive kommunerne med de bidrag, som de yder til forberedelsen af næste generation af vandområdeplanerne.

Isfugl. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

På Fyn har vi fra DOF udpeget 4 skrappe folk til at tage sig af dette slagsmål med landmændenes organisationer. Det er:

  • Lillebælt området Mads Syndergaard
  • Odense Fjord, Anders Vedel
  • Storebælt, Niels Riis
  • Det Sydfynske Øhav, Niels Andersen

Henrik Kalckar, formand DOF Fyn