Vejlen, ikke meget vand tilbage

Forårets afvanding af Siø var en af de mere skandaløse naturødelæggelser i det fynske og i strid med mange regler. En del har bemærket, at Vejlen på Tåsinge også har været særdeles tør de sidste par måneder. Der er dog ikke tale om to ens sager.

Udsigt over Vejlen den 21. august. Foto: Poul V. Rasmussen.

Af hensyn til de landmænd, som har marker, der støder op til Vejlen, skal vandstanden reguleres, men også af hensyn til ynglefuglene, hvis reder ofte bliver oversvømmet. Desuden skal det være muligt at afgræsse de tilstødende, hvilket ikke kan lade sig gøre, hvis der er for meget vand. Naturstyrelsen fik finansieret opsætning af en pumpe med netop det formål. Pumpen blev installeret i vinteren 2019 og planmæssigt startet marts 2020. Poul V. Rasmussen, som bor ved Vejlen, opdagede på et tidspunkt i foråret, at vandstanden var ved at blive for lav og henvendte sig til Naturstyrelsen. De kunne fortælle, at det var Svendborg Kommune, som sætter koten (vandhøjden) og at de, Naturstyrelsen, har ansvaret for, at pumpen standser ved en den aftalte kote. Uheldigvis var der ikke sat en flyder til, så pumpen stoppede ved den ønskede vandstand - resultatet kan enhver se.

Lille Præstekrave - den art tog godt mod årets nye forhold. Foto: Poul V. Rasmussen.

For vandfuglene var det ikke særlig godt - f.eks. var der 10 par Toppede Lappedykkere, som opgav ævret. Til gengæld har ”afvandingen” skabt godt med vadeflader, som f.eks. Lille Præstekrave har taget godt imod - der har været 5 par. Desværre er der langt fra fugletårnet til vadefladerne, et faktum, som fotograferne ikke har været glade for.

Der har været usædvanligt mange Klyder i Vejlen i år, op til 60-70, Poul V. Rasmussen tænker, at det er pga. den lave vandstand. Foto: Poul V. Rasmussen.

Det er dog ikke tanken, at det skal være den ny standard. Næste år bliver vandstanden reguleret ordentligt, så vi vil få Vejlen at se, som vi plejer, med mindre varmt vejr giver stor fordampning - det ser vi jo af og til rundt omkring, kig bare til Nordfyn. Firtalsstranden og Ølund er næsten udtørrede.

Tekst: Søren Gjaldbæk.