Vejlen, Tåsinge - igen

Mange, som kommer i Vejlen, Tåsinge er et sted mellem forundrede og vrede over, at man har ryddet en god del af rørskoven, og det kan også se voldsomt ud.

 

Vejlen, Tåsinge - set fra havnen. Både til højre og venstre er der slået rør. Foto: Erik Thomsen.

Der er dog god grund til rørarbejdet, fortæller Poul V. Rasmussen, som bor ved Vejlen og er opsynsmand for Naturstyrelsen. Arbejdet er et led i et naturforbedringsprojekt, som skal sikre bedre forhold for vores engfugle, f.eks. Vibe og Rødben. Det er tanken, at dele af Vejlen skal genetableres som våde enge, en biotop, der kan have stor artsdiversitet, og en biotop, som vi ikke har mange af.

De seneste par uger har man kunnet se op til 4 Sølvhejrer i Vejlen. Foto: Lars Kirk.

Projektet ledes af Naturstyrelsen og arbejdet udføres på deres foranledning af en lokal landmand. Det er nødvendigt, at rørene fjernes, så området kan afgræsses. Landmanden hjælper også med afgræsning af nogle af øerne ud for Vejlen.

Omkring fugletårnet er der stadig og vil også i fremtiden være store områder med rørskov, som i høj grad tilgodeser arter som for eksempel Skægmejse, Rørhøg og Vandrikse.

Poul har lovet os en nærmere beskrivelse af projektet, når det er lidt længere fremme.

Tekst: Søren Gjaldbæk.