Velkommen til DOFFyn.dk

Ny hjemmeside i luften

I foråret 2018 besluttede DOF Fyn's bestyrelse at undersøge mulighederne for at etablere en ny hjemmeside. I den forbindelse blev det besluttet at gå ad samme vej som flere andre lokalafdelinger og tilkøbe en udgave af DOF's hovedside tilpasset de ønsker, som man måtte have i de enkelte afdelinger.

Visioner i lokalt perspektiv

DOFFYN's lokale redaktionsgruppe skal understøtte DOF's formål og visioner for foreningen på lokalt plan. Ambitionen er en altid aktuel hjemmeside med afvekslende stofområder.

På DOFFyn.dk skal lokalmedlemmerne og andre kunne følge med i lokalafdelingens mange aktiviteter. Det være sig nyt om naturpolitisk arbejde, ture og møder, det nyeste fra ringmærkningsindsatsen eller dugfriske aktuelle fugleobservationer. DOFFyn.dk bliver forhåbentligt det naturlige førstevalg for de af lokalafdelingens medlemmmer, der ønsker at være opdateret med det seneste nye fra Fyn og omkringliggende øer.

Nyt logo

Med fødslen af den nye hjemmeside følger også et nyt og opdateret logo. Det ses øverst til venstre her på siden. "Havrevimpen", som er et gammelt fynske navn for Hvid Vipstjert er naturligvis fortsat lokalafdelings fugl. Logoet er tegnet af Claus Dalskov og efterfølgende gjort grafisk klart til web af Helle Hjorth. Der skal herfra på vegne af bestyrelsen lyde stor tak til begge.

Holdet bag

En redaktionsgruppe med 7 medlemmer skal sikre hjemmesidens daglige drift og opdatering. Fælles for redaktionsgruppen er, at alle tidligere har deltaget/deltager aktivt i at kommunikere om fugle og DOFs aktiviteter -  det være sig via facebook-grupper, blogs, hjemmesider eller medlemsblade.

Bliv bidragsyder

For at redaktionen kan gøre siden så varieret og levende som muligt, er det vigtigt, at vi også modtager input fra DOF FYN’s medlemmer eller brugerne af siden. Er der et emne, man ønsker at få taget op, ønsker man at bidrage med en god historie, nyt fra felten eller fotografier kan man kontakte redaktionen eller skrive direkte til et af medlemmerne fra redaktionsgruppen, så følger vi hurtigt op.

Redaktionen kontaktes via mail se nærmere HER.

LogoSort HvidVipmed glint