Vibeforår i landbrugslandet - 2020. Nu på rødlisten

Fuglenes yngletid er længst passé, og de, der holder øje med ynglefuglene, har haft tid til at bearbejde observationerne. Som det vil være mange af DOF Fyns medlemmer bekendt holder Niels Andersen fra Svendborg øje med Viben og dens forhold i landbrugslandet. Som i de tidligere år kan man læse om dette i en rapport, i år ”Vibeforår i landbrugslandet 2020”. Som overskriften antyder, er Viben nu kommet på rødlisten, der er en liste over arter, der er i fare for at forsvinde fra den danske natur.

Vibe. Foto: Jan Tandrup Petersen.

Der er som sædvanlig tale om en meget grundig bearbejdning af årets mange timer i felten - man kan læse hele rapporten her - vi citerer fra indledningen:

”Her gives eksempler på, hvordan fugleinteressen kan gå hånd i hånd med naturpolitisk arbejde, formidling i lokalsamfundet og samarbejde med landbruget for at opnå løsninger til gavn for fuglelivet. 118 feltdage med 40.969 optalte fugle, fordelt på 13.277 observationer af i alt 109 arter. Et vedholdende og sammenligneligt feltarbejde for 10. år i træk, hvor registrering af fugle og landbrugsdrift på 1200 ha marker vest for Svendborg beskrives i tekst, billeder og skemaer.

For en naturårvågen dansker gør det ondt at se hvordan landbruget hvert år strammer grebet og forringer levevilkårene for de vilde planter, insekter, fugle og andre vilde dyr.

Det er med disse 10 års tyngde, jeg atter i år tager Vibens og naturens og parti og afrapporterer fra et omskifteligt marklandskab, hvor landbrugserhvervets selvforståelse som forvalter af natur både i ord og handling harmonerer meget dårligt med det oplevede. Der skal drænes, fyldes lavninger op, sløjfes hegn, sprøjtes, kunstgødes, sås, pløjes, harves, slås rabatter x 3, sprøjtes igen-igen, afpudses stub, høstes, ballepresses, samles bigballer, køres halm, slås langs mark-rande og op ad diger, klippes hegn, udbringes gylle, drænspules, sættes fugleskræmsler op, radrenses, tromles, trænes hund, samles sten, grubbes, byggemodnes, graves søgegrøfter, stubharves, skårlægges, mejetærskes, afdrives slætgræs x 5, høvendes, og sprøjtes igen. Her skal fuglene forsøge at finde fred til at yngle…

Landbrugslandets folkekære fugleliv behøver omgående hjælp!”