Vigelsø 2021

Af Søren Gjaldbæk

Så har Kurt Due Johansen gjort det igen! En overvågningsrapport af fuglelivet på Vigelsø til Naturstyrelsen. Faktisk den 29. i rækken! Der er som sædvanligt tale om et meget stort og grundigt arbejde, baseret på observationer fra 86 dage! Rapporten omhandler naturtyperne på Vigelsø, flora og fauna, naturpleje og slutter med en artsgennemgang - indholdsfortegnelsen ses til højre. 

060522gravkdj

Der var 1 ynglepar af Gravand på Vigelsø i 2021. Indtil digebruddet, var Vigelsø Fyns vigtigste ynglelokalitet for arten, med op til 37 ynglepar. Foto: Kurt Due Johansen.

Der skal lyde en stor tak til Kurt for det store og fremragende arbejde, der også glæder vores kasserer, da det giver en slat penge til DOF Fyns kasse. Man kan læse hele rapporten her.