Vigtigt info til punkttællere

Den overordnede koordinator for punkttællingerne Thomas Vikstrøm,  har forfattet følgende opslag omkring brugen af bestemmelsesapps i forbindelse med punkttællinger:

“Projektledelsen er blevet opmærksom på stigende brug af diverse apps til bestemmelse af fugle via automatisk lydgenkendelse (kunstig intelligens). Det er fx apps som Merlin og BirdNet. Disse apps er glimrende værktøj til fugleoplevelser, men de må ikke benyttes til punktælling. Det skyldes, at disse apps alt for ofte bestemmer forkert, og at brugen af dem desuden betyder en ændring af tællepraksis, hvis det gælder en eksisterende rute. Det kan i værste tilfælde resultere i "falsk" stigning i antallet af arter og individer på ruten. Hvis du synes, du har et stort behov for en sådan app, bør du fx i stedet lægge en rute et sted i dit lokalområde, hvor du er mere fortrolig med fuglestemmerne.

Har du benyttet disse apps på tællinger i et omfang, hvor det har resulteret i, at flere fugle er registreret, end du selv kunne opdage, så hører vi meget gerne fra dig på dpe@dof.dk, thomas.vikstroem@dof.dk eller michael.fink@dof.dk. Send gerne en liste over de tællinger og ruter, hvorpå disse apps er benyttet.”

020624jpb Hvid vip

Havrevimpe. Foto: Jens Peter Bech.