Vindrossel ringmærket i Lindved - genmeldt fra Frankrig

Af Hans Rytter,

Gennem ca. 10 år er der ringmærket 210 vindrosler i Lindved Frugtplantage.

I dag kom den første genmelding på en af de ringmærkede fugle. Fuglen blev ringmærket 2. Juledag 2021 og endte sine dage sidst i oktober 2022 i det sydvestlige Frankrig.

Vindrossel 8168625 genm

Genmeldingen passer helt ind i vindroslernes sædvanlege trækbevægelser. Se mere på Dansk Trækfugleatlas og The Eurasian African Bird Migration Atlas.

De fleste drosler - på nær Solsort - er sky og forsigtige fugle, der ofte er svære at fange. Vi fanger flest drosler om vinteren. Når der er snedække søger fuglene føde i form nedfaldsæbler m.m.. I kolde vintre søger droslerne længere syd på i Europa.