Vinterpunkttælling

Af Jens Peter Bech

Nu hvor vinteren rigtigt er kommet til Danmark, er det også ved at være tid til årets vinterpunkttælling. Perioden for vinterpunkttællingen løber fra 20. december 2023 til 20. januar 2024. Så der er både plads til at man enten kan bruge juledagene med punkttælling, eller man kan blive punkttæller som nytårsforsæt, hvis man ikke allerede er i gang.

051223blmejseBlåmejsen er en af de fugle, som kan ses hele året, og dermed også i forbindelse med vinterpunkttællingen. Foto Jens Peter Bech

Punkttællingerne er et vigtigt redskab til overvågningen af den danske fuglebestand. Som punkttæller opretter man en rute på 10 eller 20 punkter, som man i den samme periode år efter år laver optællinger fra. Herigennem kan man så følge udviklingen af bestanden igennem årene. Der tælles fugle fire gange om året i form af en tidlig og en sen ynglefuglsoptælling, en nattælling, og nu tælling af den overvintrende fuglebestand.

I 2022 blev der registreret 30 ruter i forbindelse med vinterpunkttællingen, som blev optalt af 26 forskelligere punkttællere. På kortet her under ses sidste års ruter i det fynske.

051223vinter

Der kan sagtens bruges flere punkttællere til vinterpunkttællingen på  Fyn. Hvis du synes, det lyder spændende, og kan se at der et tomt hul på Fynskortet, eller du vil bidrage med endnu mere data et andet sted på Fyn, så kan du læse meget mere om punkttællingerne på følgende link: https://www.dof.dk/fakta-om-fugle/punkttaellingsprogrammet. Samme sted findes også en vejledning, til hvordan man kommer i gang som punkttæller https://www.dof.dk/fakta-om-fugle/punkttaellingsprogrammet/vejledning

Hvis man har flere spørgsmål eller gerne vil tilmelde sig punkttællingen, kan man kontakte den lokale punkttællings koordinator:

Henrik Kingo Andersen
E-mail: kingoand@webspeed.dk 

Eller den overordnede koordinator for punkttællingerne:

Kontakt DOF v/Thomas Vikstrøm
e-mail: thomas.vikstroem@dof.dk
telefon: 33 28 38 22,
Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, 1620 København V

051223rrsangerVinterpunkttællingen kan bidrage til at kortlægge antallet af overvintrende Rørspurve. Foto Jens Peter Bech