Vinterpunkttælling fra den 20. december til den 20. januar

Punkttællinger er en vigtig del af DOF’s overvågning af vores fugle. De har de sidste 45 år blevet afviklet to gange om året med en vinterfugletælling og en ynglefugletælling. I perioden den 20. december til den 20. januar gælder det vinterfuglene. Man kan læse om punkttællingsprogrammet her.

091220kvkerjd

Vinteren 2019-20 gav 4837 Kvækerfinker på punkttællingerne - der var også mange sidste år. 2018-2019 gav blot 118 individer, det virker ikke, som om der er særligt mange i år - vi får se, når punkttællingerne bliver gjort op. Foto: Jane Ditzel.

For at blive punkttæller vælger man en rute - typisk ikke alt for langt fra ens bopæl, og på denne rute har man fordelt mellem 10 og 20 punkter. Fra hvert punkt tæller man alle de fugle, man ser eller hører i løbet af 5 minutter. Resultaterne indberettes via DOF Basen eller et særligt skema, som man kan få adgang til, når man opretter en rute. Hver rute tælles én gang om året. Hvis du ikke allerede er punkttæller, kan du læse mere om, hvordan du kommer i gang og bliver tilmeldt her - det er ganske let.

Vi kan nemt bruge flere punkttællere på Fyn, som det ses af kortet nedenfor; det ville være fint med en større dækning, så meld dig endelig.

091220ruter

De røde prikker viser ynglefuglepunkttællingsruter optalt i 2018, de blå vinterfuglepunkttællingsruter optalt i vinteren 2017-18. De hvide viser ruter optalt senest i 2017 hhv. 2016-17. Det ses, at der er plads til flere ruter!

I år udvides punkttællingsprogrammet, der er kommet spontantællinger til, en punkttælling af tidlige ynglefugle og en nat-punkttælling - det vender vi tilbage til, når det bliver aktuelt, utålmodige sjæle kan læse om dette i DOF’s nyhedsbrev om de kommende punkttællinger. 

091220mussv

Vi har mange Musvåger om vinteren, mon ikke det afspejles i punkttællingerne. Foto: Steen Vagner.

Tekst: Søren Gjaldbæk.