Ynglepar på Fyn: Under 50 arter

Overskriften er måske en lidt skarpvinklet fortolkning af indtastningerne på DOFbasen, men i første halvår 2018 og 2019 blev der blot meldt 49 og 45 arter som ynglepar. Det er i høj grad de ”almindelige arter”, der mangler. Hvis DOFbasens registrering af ynglepar skal bruges som værktøj til at følge udviklingen i vores bestand af ynglefugle, er det vigtigt, at de også bliver registreret. Disse arter kan man se til højre.

Denne art er ifølge DOF Basen uddød som fynsk ynglepar - billedet er da også fra Jegum i Vestjylland, hvor den trives fint. Foto: Søren Gjaldbæk.

Ynglepar i DOF Basen

Du bruger sikkert allerede DOFbasen, enten til dine registreringer i felten, eller til boligbirding. Hvad enten du ”boligbirder” eller ej, kan du nemt se efter, hvilke fugle, der yngler i din hæk, i dine fuglekasser eller i naboens have. Og det er vigtigt, at du i yngletiden får registreret de ynglende fugle du finder eller støder på, der hvor du nu færdes.

I indtastningsbilledet er der et særligt felt til registrering af ynglepar:

 

Under "ynglepar" er der flere valgmuligheder, samt mulighed for at geolokalisere registreringen. Dette er vigtigt for at kunne følge og overvåge bestanden af ynglende fugle.:

 

Fund af ynglefugle bør geolokaliseres, og der er også kort hvor man kan ”tagge” sit fund, samt markere om det skal være en hemmelig registrering - det sidste kan være aktuelt, hvis man skulle falde over en fugl, som man frygter vil kunne blive forstyrret, hvis der kommer for meget trafik på stedet, Pungmejse kunne være et eksempel, men alle kan sikkert komme i tanker om andre arter, som skal have ro på ynglepladsen.

Hvordan ser det så ud med ”Ynglepar på Fyn”:

  • I 2018, 1. halvår var der 202 observationer af 49 arter.
  • I 2019, 1. halvår var der 165 observationer af 45 arter.

Der må yngle mange flere arter på Fyn, så det må vi kunne forbedre i 2020.

Når man så søger på “ynglefugle” i DOFbasen er der i første halvår 2019 registret 127 arter! - Men de indgår bare ikke i den i den efterfølgende bearbejdning af ynglepar. Nedenstående arter er kun registreret som ynglefugle, og ikke som ynglepar - nogle af disse måske med rette.

Ovenstående 68 arter/racer var i første halvår 2019 registreret som "ynglefugle" og ikke som "ynglepar".

Vær opmærksom på, at indtastning af ynglepar altid skal være baseret på optællinger foretaget på kun én enkelt dag. Hvis man vil rapportere det samlede resultat af flere optællinger i løbet af sæsonen, kan dette gøres som en ynglepar-bearbejdning (se afsnit 2.). Der skelnes desuden kraftigt mellem rapportering af et antal fugle med yngleadfærd (yngleobservationer) og en opgørelse af et antal ynglepar.

Under fanebladet “Observationer” er det altid antallet af fugle, der indtastes, også selv om der angives en ynglefugleadfærd. Under fanebladet “Ynglepar” er enheden altid antallet af ynglepar, uanset hvor mange fugle, der er observeret.

Man kan for samme tur godt indtaste både yngleobservationer og ynglepar, også selvom det er samme art.

Som vi kan se af artslisten mangler der mange almindelige arter, arter som er med til at tegne det samlede fuglebillede. De viste eksempler skærmprints fra PC-udgaven, men man kan også registrere ynglefugle i DOF-app’en. Jeg hjælper gerne hvis nogen har spørgsmål eller bare gerne vil vide mere om DOFbasen.

På DOFbasen er der også en mere udførlig vejledning, klik på dette link.

Jeg er ny koordinator for boligbirding på Fyn og kan kontaktes på mail:

palle.rosendahl@gmail.com, eller på tlf. 28 74 61 71.

Tekst: Palle Rosendahl