Ynglefugle på Sprogø 2018

Peter Pelle Clausen følger fuglene på Sprogø for Sund og Bælt A/S, og det er der kommet en rapport over ynglefuglene på øen ud af. Der er på det seneste sket en regulering af antallet af Sølvmåger på øen, hvilket har haft en indvirkning på antallet af ynglepar og ynglesucces for en række arter.

2018 12 04 Ederfugl Sprogo Fotograf Peter Pelle

Ederfugl. Foto: Peter Pelle Clausen

Øens ynglefugle er talt hvert andet år siden 2006, og den foreliggende rapport følger tættere op på udviklingen af de ynglende kystfuglene. Læs blandt andet om relativt pæne ynglebestande af Tejst, Splitterne og Sorthovedet Måge.

2018 12 04 Sorthovedet Mage Sprogo Fotograf Peter Pelle

Sorthovedet Måge. Foto: Peter Pelle Clausen

Du kan læse rapporten HER.

/Steen Lauritsen

##