Ynglefuglepunkttælling - du kan stadig nå at være med!

En af DOF’s vigtige opgaver er at overvåge bestandene af vores ynglefugle. Går de frem eller tilbage? I den forbindelse spiller punkttællinger en meget vigtig rolle. Kort fortalt udvælger man sig en rute i naturen - på den lægges et antal punkter - mellem 10 og 20 - med nogle hundrede meter imellem punkterne. På hvert punkt tæller man i 5 minutter alle de fugle, som man ser eller hører, resultatet indberettes f.eks. via DOF-basen, men der er andre muligheder. Læs om dette og om, hvordan man kommer i gang i vejledningen for punkttællere og om punkttællingsprogrammet generelt her.

Sanglærke, hvordan går det med vores ynglebestand? - Det kan ynglefuglepunkttælling være med til at belyse. Foto: Søren Gjaldbæk.

På Fyn er der 32 ruter, som det ses på kortet til højre - der er fint plads til flere, og navnlig er der brug for flere. Sommerpunkttællingen løber frem til 15. juni, så man kan nemt nå at være med - man skal blot have en dag, hvor man kan afse de 3 til 5 timer, som en typisk punkttælling tager.

Kontakt eventuelt DOF v/Thomas Vikstrøm
e-mail: thomas.vikstroem@dof.dk
telefon: 33 28 38 22,
Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, 1620 København V