Årsrapport for året 2019, Keldsnor Fuglestation

Ingen i år har Alejandro udført et stort stykke arbejde med at bearbejde 2019-resultaterne fra Keldsnor Fuglestation. I 2019 har 9 ringmærkere indtastet 5.469...

Genmelding af gammel Munk

I dag - den 22. februar - kom der en genmelding på en Munk, ringmærket som ungfugl i Lindeskov ved Ørbæk, og fundet død i Cornwall, England. Munk, han Fuglen...

Aflæsning af Klyde ringmærket på Knudshoved

Klyder En Klyde, ringmærket af Lars Hansen i august 1999, er lige rapporteret som dødfundet i det vestlige Frankrig. Læs meget mere om ringmærkningen af...

En lidt hurtig Rørsanger

Der er lige kommet en aflæsning på en lidt hurtig Rørsanger. Den har præsteret at flyve fra Sortemosen og til Belgien på bare 8 dage. En afstand i luftlinie...

Dansk Trækfugleatlas - nu online i beta-version.

...

Jernspurv. Delresultater fra 5 års ringmærkning.

På baggrund af de foreløbige ringmærkningstal fra Keldsnor Fuglestation 2019, kan vi nu konstatere Jernspurv har haft et super yngleår. Jernspurv (Foto: Hans...

Keldsnor Fuglestation. Oversigt 2019

2019 går på hæld, og det indebærer, at ringmærkningsaktiviteterne på Keldsnor Fuglestation går i vinterdvale. Hermed følger en oversigt over fangsterne...

Halsmærket Grågås i Bøllemosen

En Grågås med et blåt halsmærket, og 7DN i hvid skrift, raster for tiden omkring Bøllemosen, ved Brændeskov på Sydfyn. Gåsen er ringmærket ved Hudiksvall...

Overvågning af fugleinfluenza blandt vildtlevende vandfugle

I lighed med tidligere år, deltager flere af Ringmærkergruppen Fyn's medlemmer i indsamlingen af AIV-kloakprøver fra vildtlevende vandfugle. Dette arbejder er...

Keldsnor Fuglestation, oktober 2019

Hermed opgørelsen over fangsterne på Keldsnor Fuglestation i oktober 2019. Der var en fornem dækning af oktober med næsten daglig mærkning; kun i dagene 25-27/10...
   1  2 ... 13