GPS-mærkning af Solsorte

ICARUS er et nyudviklet GPS-system, hvor små sendere monteres på vildlevende fugle og dyr muliggør at følge deres vandringer. Systemet er udviklet af Max-Planck-Gesellschaft...

"Standardiseret ynglefuglemærkning", CES, på Fyn, 2020

CES-sæsonen 2020 er slut. Data er nu ved at blive kvalitetssikret og analyseret. Derefter oversendes det hele til EURING, hvor det indgår i den fælles europæiske...

En stedtro Hættemåge

Her i vinterhalvåret er der gode muligheder for at aflæse farveringmærkede måger. For nogle dage siden aflæste jeg en Hættemåge med en hvid ring/sort skrift...

Screening for fugleinfluena i vildtlevende fugle

Fugleinfluenzaen banker på døren! De første tilfælde af de virulente typer er konstateret i Sønderjylland og på Lolland! Torsdag meldte flere medier, at flere...

Data på Tårnfalk ringmærket i Finland

Den 30. september fangede og aflæste vi en finsk ringmærket Tårnfalk på Keldsnor Fuglestation Der er nu kommet ringmærkningsdata fra Finland: En præcisering:...

Keldsnor Fuglestation - opgørelser over fangsterne

Opgørelse over fangsterne på Keldsnor Fuglestation for 2020 - frem til 23. oktober. Det kan ikke udelukkes der fanges lidt flere fugle hen over efteråret, men...

Mærkning af trækfugle i CES området – Svendborg

Efter afsluttet CES sæson 2020 er CES sitets A-område blev benyttet til mærkning af trækfugle og formidling af ringmærkning til grundskole- og gymnasieelever. I...

Keldsnor Fuglestation - tak for i år.

I går pakkede vi nettene sammen på Keldsnor Fuglestation! Der var ikke flere ringmærkere skrevet op til ringmærkning i aktivitetskalenderen, så nu er udstyret...

Keldsnor Fuglestation, 19/10-2020

En meget stille start på dagen, men hen på formiddagen kom der kortvarigt lidt gang i fuglene. Det er tydeligt trækket er ved aftage i styrke... Lille Gråsisken Der...

Keldsnor Fuglestation, 18/10-2020

En flot dag på Sydlangeland. Men fuglene havde alligevel valgt at trække væk, velsagtens på grund af den hårde NV-vind. Der var fortsat hård vind fra morgenstunden,...
   1  2 ... 18