GPS-mærket Storspove eftersøges!

Fyns Ringmærkergruppe har lige, via Ringmærkningsadministrationen, modtaget en anmodning fra Finland. Anmodningen kommer fra Reijo Kylmänen, der har farveringmærket...

Keldsnor Fuglestation, uge 36-37

Hermed fangsterne på de 5 aktive fangsdage i perioden. Sammenligning af fangsterne for perioden 24/8 til 17/9 for de tre år 2021 (6 fangstdage), 2022 (9 fangstdage)...

Ringmærket Sorthovedet Måge ved McDonalds

Af Jens Peter Bech I perioden 3. til 7. juni holdt en Sorthovedet Måge til på parkeringspladsen ved McDonalds i Nyborg. Mågen blev fundet af en af de mange besøgende...

Keldsnor Fuglestation, uge 34-35

I perioden blev der ringmærket på 7 dage. Der blev fanget 253 nye fugle, fordelt på 23 arter. Skovpiber er lokket til nettene med lyd, og Gul Vipstjert er fanget...

Lunget, CES - 2023

Resultaterne af "Den Standardiserede Ynglefuglemærkning - 2023" (CES) i Lunget foreligger nu. Året mærkninger blev gennemført uden større skader på nettene,...

Gensyn med Dværgterne

Af Søren Gjaldbæk Som nogen måske kan huske - ellers kan man læse her, Dværgterne fra djævleøen  og her, Mere om Dværgternen fra Djævleøen  -...

CES Svendborg 2023 – samlet oversigt

Af Peter Teglhøj, Af tabel 1 ses det samlede resultat for de 12 CES perioder i 2023. Antallet af fangede fugle blev i alt 417 fordelt på 27 arter. Tabel 1. Oversigt...

Keldsnor Fuglestation, uge 32-33

De forgangne uger var noget præget af blæst og regn. Det har muligvis holdt fugletrækket lidt tilbage, hvilket tallene også indikerer. Det blev til 3 ringmærkningsdage...

Keldsnor Fuglestation, uge 30-31

Sæsonstarten var præget af relativt få fugle i nettene. Den mest usædvanlige fangst blev en skarv, der havde forvildet sig imellem nettene i rørskoven! Antalsmæssigt...

Keldsnor Fuglestation

Keldsnor Fuglestation åbner nettene til den 30. sæson. En håndfuld frivillige ringmærkere står for alle aktiviteter, og vi forsøger at dække så mange dage...
   1  2 ... 27