2020 - Musvittens år?

Sommeren 2018 står nok stadig klart for de fleste. En rekordlang tørkeperiode, hvor bladene i sensommeren mange steder tog efterårsfarver eller helt begyndte at smide løvet. Efter sigende udløser en langvarig tørkeperiode et oldenår året efter. Det holdt stik. I 2019 bugnede bøg og eg med bog og agern.

Musvit2

Musvit har netop fodret årets første kuld unger i kasse 4. Foto: Esben Eriksen

Der er en tendens til at oldenår optræder hyppigere end tidligere, om det spiller sammen med klimaforandringerne vides ikke, men hvor man tidligere regnede med hvert 7. år, så optræder oldenår nu cirka hvert 3. år. Det kan ses på de fuglearter, der fx har bog som en vigtig fødekilde i vinterhalvåret.

I efteråret 2019 stod bøgetræerne fyldt med bog, og hele vinteren der var uden snedække, var der føde i rigelige mængder til Ringduer, Bogfinker, Kvækerfinker og Musvitter. Sidstnævnte er anledningen til denne artikel.

I min have hænger 4 redekasser. De 2 er af tvivlsom beskaffenhed, da er så lave, at en kat let vil kunne stikke poten ind gennem redekassehullet og nå ungerne. Om mejserne ved det vides ikke, men de har aldrig været i brug. De to andre kasser er i brug hvert andet år. Måske fordi mængden af utøj er for stor i kasserne – jeg renser dem ikke, da redekasserne ikke er designet til at kunne åbnes. Så et normalt år i haven vil derfor rumme følgende udbytte: 1 redekasse beboet af Musvit, 1 redekasse beboet af humlebier og 2 redekasser ubeboet.

DSC 0190

En Ringdue gør sig det behageligt, mens den smæsker sig i et overflødighedshorn af bog. Foto: Esben Eriksen

Men i 2020 er det anderledes. Åløkkeskoven er nærmeste nabo, og skoven har bugnet med bog, der har da også fourageret flere hundrede Ringduer i skovbunden hele vinteren. Musvitter har jeg ikke bemærket skulle være særligt talrige før i denne uge, hvor der pludselig lød ungepippen fra alle havens fire redekasser. Tre redekasser er beboet af Musvitter – og de to af tvivlsom kvalitet – og en er beboet af Blåmejse. Haven er 850 m og alle redekasser hænger i den samme del af haven. Om der kunne være plads til flere par skal være usagt. Alle kasser hænger ca. 1- 1,5 meter over jorden. Alle sidder godt skjult under løvdække, og alle vender øst eller nordøst. De tre Musvitpar yngler med cirka 20 meters afstand. Musvit og Blåmejse dog med kun 5 meters afstand.

Forskning viser en klar sammenhæng mellem oldenår og antallet af Musvitter. Efter oldenår stiger bestanden markant. Den tendens kan bekræftes i undertegnedes have. Læseren kan efterprøve om det samme gør sig gældende i eget nærområde. Husk at indtaste ynglefund i DOF Basen se den tidligere opfordring her.

Det bliver spændende, om det også vil afspejle sig på efterårstrækstederne. Ringmærkerne på Keldsnor Fuglestation bør forberede sig på ømme neglerødder, når de mange mejser vil give ringmærkerne en hilsen med på vejen.

Tekst: Esben Eriksen