Aflæsning af Musvåge

Aflæsninger af rovfugle er ikke hverdagskost. Men i dag fangede jeg en Musvåge, som jeg selv har ringmærket for ca. 2 år siden.

Musvage 3R0221 20210105

Musvågefod med ring.

Da jeg mærkede musvågen den 6/2-2019 var den ved et uheld gået i en rævefælde! Men fælder skal jo holdes under opsyn, så fuglen blev hurtigt lempet uskadt ud, og fik ved samme lejlighed en ring på.

Genfangsten er på samme lokalitet som ringmærkningsstedet, så det drejer sig efter al sandsynlighed om en af de lokale ynglefugle.

Læs meget mere om musvågernes trækforhold i Dansk Trækfugleatlas...

Specielt i hårde vintre bliver en del musvåger trafikdræbt. Musvågernes kostplan er alsidig! Deres favoritføde er regnorm, men om vinteren når frosten binder jorden, slår musvågerne over på en køddiæt. Det er især gnavere og ådsler! Ofte ser man musvåger sidde i træerne langs vejene, hvor de spejder efter føde, i form af trafikdræbte dyr! Så finder du en trafikdræbt fugl, er det en god ide at tjekke om den er ringmærket.

Læs mere om indsendelse af informationer om fund af ringmærkede fugle.

Tekst og foto: Hans Rytter