Fynske ynglefugle 1 - 4

I en række mindre artikler fortælles om nogle af de fugle, der yngler på Fyn. De fleste af arterne ses hyppigt her i området i yngletiden.

Den enkelte artikel er overført fra den gamle hjemmeside.

Fynske ynglefugle 1: Rødtoppet Fuglekonge

Fynske ynglefugle 2: Havterne

Fynske ynglefugle 3: Stenpikker

Fynske ynglefugle 4: Rødhals

¤¤