City-Ravne - det nye sort

Tilbage i december skrev undertegnede en artikel om Ravne på Fyn med titlen Ravne over Odins by. I den artikel nævnte jeg, at Ravnen er blevet ny ynglefugl i Odense C. Nu har Odense fået endnu et par - kun 2 km fra Flakhaven.

 Ravn3 aaloekkeskoven 2019 04 01 ESE

Ravnepar over Åløkkeskoven i Odense i marts 2019.

Sidste forår og sommer holdt et Ravnepar til noget tid ved Åløkkeskoven, men forvandt igen. Nu er de imidlertid tilbage. I marts fløj de territorieflugt over skoven. Pludselig var her kun en fugl. Den var imidlertid meget stationær i et område af skoven og overraskende tavs.

En tidlig morgen så jeg den luske ud af skoven skarpt forfulgt af en Gråkrage. Kunne det tænkes, at den havde bygget en rede? Jeg gik i den retning, hvor fuglen var lettet fra. Her fik jeg øje på en helt nyetableret rede i en grenkløft. Reden var ikke så, stor som jeg normalt synes Ravnereder er, men alligevel for stor til en Kragerede. 

Ravn2 aaloekkeskoven 2019 04 01 ESE

Hale fra en rugende fugle ses tydeligt over redekanten den 1. april 2019 i Åløkkeskoven.

Det var imidlertid ret let at se, at der lå en fugl og rugede, og det tydede på en fugl af en vis størrelse. Jeg gik rundt om redetræet ad en sti og fik frit udsyn til reden, og kunne konstatere, at der lå en Ravn og rugede. Det markante næb afslørede den. Som det ofte er tilfældet, når man er nær en Ravnerede, så får man skældud. Men ikke her. Parret går utrolig stille med dørene, og tager sig ikke noget af hundeluftere mountainbikere, der færdes lige under reden. 

Ravn aaloekkeskoven 2019 04 01 ESE

Ravnens kraftige næb ses over redekanten. Åløkkeskoven den 1. april 2019.

En spændende udvikling for en tidligere meget sjælden fugl på Fyn. Det er ikke lykkedes mig at opstøve informationer om, at andre byer i Danmark har Ravne ynglende så tæt på centrum.

Tekst: Esben Eriksen