Da de Flyvende Fællesskaber fik luft under vingerne

Af Niels Andersen

Samarbejdet omkring de Flyvende Fællesskaber kulminerede med opsætning af 50 redekasser på værkstedsbygning i Svendborg og fik offentlig opmærksomhed med fejringen af Geoparkens UNESCOudnævnelse den 11. maj.
Nogle vil måske huske DOF-Fyns historie om Flyvende Fællesskaber fra 24. marts, ellers kan du se her: Flyvende Fællesskaber.
I korthed går historien ud på, at jeg som DOF’s kommunerepræsentant i Svendborg blev kontaktet af kreative folk på Frederiksøen om, hvordan man kunne lave fuglehuse, altså redekasser til opsætning på deres værkstedbygning. Det førte til, at et frugtbart samarbejde til gavn for fuglene blev skabt.
I løbet af foråret faldt tingene på plads, redekasserne blev fremstillet på værkstedet og nu hænger de 50 kasser på den gule murstensbygning yderst på Frederiksøen, der er en del af havnen i Svendborg.
Kasserne blev efter DOF’s anvisninger skræddersyet til henholdsvis Stære, Gråspurve og Mursejlere. De tre fuglearter blev udvalgt, da de er i tilbagegang, gerne går i kasser og kan være typiske for et bymiljø.

090612staerpbr

De tre arter, der har fået 50 nye botilbud på Svendborgs Frederiksø er Stær, Gråspurv og Mursejler. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Kasseopsætningen for de sociale Stære er begrundet i den nære beliggenhed til den kreaturafgræssede eng Skansen på Tåsingesiden af Svendborgsund, her kunne være et fødegrundlag i insektfaunaen, der nedbryder kokasserne. Også Gråspurvene yngler gerne sammen tæt ved hinanden, her kan redekasserne i et udeserveringsområde som Frederiksøen med mange udendørs spisesteder i umiddelbar nærhed, måske give den tillidsfulde fugl et par ekstra krummer til ungefodringen. Endelig så tilfører Mursejleren lyden af sommer til Svendborg, men mange af dens redehulrum i bygninger bliver i renoveringsøjemed lukket land for flugtekvilibristens fortsatte ynglesucces.

Opsætningen af de 50 kasser
Efter et længere tovtrækkeri lykkedes det at få tilladelsen til kasseopsætning igennem det kommunale bureaukrati, så de mange kasser forsvarligt kunne placeres forsvarligt rundt omkring på den store kommunalt ejede værkstedsbygning. Ophængningen blev foretaget med lift i slutningen af april og de mange kasser med grønt og aktivt sedumtag hænger nu synligt og klar til kommende ynglesæsoner, der dog for Mursejlerens vedkommende allerede kan være i år, da arten som en af de seneste tilbagevendende trækfugle, først dukker op fra sydlige himmelstrøg i løbet af maj og måske endda først i juni.

090612hushhp

Færdigt arbejde. Søren Krog har været rundt med liften og sat 50 kasser op på den gule værkstedsbygning. Foto: Hans Henrik Petersen.

Der blev af de kreative folk med arbejdsplads i værkstedet udarbejdet en planche til opsætning på ydermuren. Her bliver fortalt om selve projektet og baggrunden med de Flyvende Fællesskaber, desuden lidt om de arter, redekasserne på muren er beregnet til. Bunden på kasserne er for Stærehøjhusene, spurvelejlighederne og Mursejlerkasserne øverst malet i artsspecifikke farver, så man nede fra stenbroen kan danne sig et indtryk af kassernes potentielle muligheder.

090612planche

Planchen med Flyvende Fællesskaber.

De Flyvende Fællesskaber bliver del af Geoparkdag
Der skete ydermere det, at jeg som kommunerepræsentant for DOF i Svendborg af udviklingskonsulenten i
Svendborg Event blev inviteret til at komme og fortælle om tilblivelsen af de Flyvende Fællesskaber til en fejring af UNESCO-udnævnelsen Geopark Det Sydfynske Øhav. Her fik jeg lejlighed til at sætte fokus på de tre udvalgte arter. Og derved blev fuglefortællingen en del af et større program. Svendborg Event havde planlagt fejringen af UNESCO-udnævnelsen af Geoparken den 11. maj i Rundbuehallen på Frederiksøen. Arrangementet var en del af tre Geopark Dage, hvor man kunne opleve friluftsaktiviteter, lokal mad og ny viden om den lokale natur- kultur og geologihistorie i Det Sydfynske Øhav, som blev udnævnt til UNESCO Global Geopark i april.
Ved arrangementet havde Geoparkens sekretariat blandt andet opsat to roll-ups med overskrifterne: ”Øhavet, Søfart, Kultur, Udeliv, Menneske, Landskab, Geologi og Natur”. Disse overskrifter kunne være med til at beskrive essensen af Geoparken. Og når ordet natur og Det Sydfynske Øhav forekommer, så må vi ornitologer nødvendigvis være med.

Her ses programmet for selve Geoparkfejringen den 11. maj. Der var i øvrigt mange andre programpunkter udenfor selve fejringen i Rundbuehallen. Disse var af aktivitetsmæssig karakter og strakte sig over alle de tre Geopark Dage i maj 2024:

090612program

Da Mursejleren er en fugl med mange spændende facetter og da DOF i sit maj- nummer af Fugle & Natur havde Mursejleren som forsidehistorie, ringede jeg til DOF i København for at høre, om jeg kunne få lidt frieksemplarer til uddeling i forbindelse med Geoparkdagen. Her var hjælpen nær, og et par dage senere modtog jeg en kasse med 40 eksemplarer. Dem havde jeg med i Rundbuehallen, så de kunne deles ud i forbindelse med udstillingen af redekasserne i forbindelse med arrangementet i Rundbuehallen. Der var god afsætning. Håbet er selvfølgelig, at det også kan føre til medlemskab af DOF. 
Vejret forbedrede sig i løbet af formiddagen den 11. maj, så de sidste programpunkter foregik ude under åben himmel. 

090612folkhanneraunsmed

Afslutningen på fejringen af Geoparkdagen foregik ude under åben himmel. Til venstre Jesper Kiel, formand for Svendborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, i midten ophængningsmester Søren Krog og til højre DOF’s kommunekontakt Niels Andersen. Hver fik en begrønnet redekasse som tak for indsatsen. Bemærk kassen med Fugle & Natur forrest. Det er Christian van Deurs fra foreningen Verdensmålsby Svendborg, der mobilfotograferer trekløveret. Foto: Hanne Raunsmed.